Nyhed

Mød en tillidsrepræsentant: ”Jeg kan aldrig vide, hvornår en kollega banker på døren”

En tillidsrepræsentant er kollegernes talerør over for ledelsen, og Fødevareforbundet NNF’s forlængede arm på arbejdspladsen. Men hvordan er det egentlig at være tillidsrepræsentant? Og hvad laver de? Mød Tina Brunsgaard, der er tillidsrepræsentant for sine kolleger på Danish Crown Foods i Svenstrup.

212 medlemmer af Fødevareforbundet NNF har valgt at påtage sig hvervet som tillidsrepræsentant for deres kolleger. Nogle er det for flere hundrede kollegaer, og andre for ganske få. Nogle har været det i mange år, mens andre er nye i rollen. Nogle arbejder som tillidsrepræsentant på fuld tid, mens andre klarer det ved siden af arbejdsdagens andre opgaver.

I ni år har 52-årige Tina Brunsgaard været tillidsrepræsentant hos Danish Crown Foods i Svenstrup for ca. 230 kollegaer fra hele fabrikken.

Vi har sat hende stævne for at høre, hvorfor hun godt kan lide at være tillidsrepræsentant, hvilke opgaver hun løser, og hvad hendes største succes og udfordring er.

Hvad kan du godt lide ved at være tillidsrepræsentant?

- Der er ikke to dage, der er ens, og jeg kan aldrig vide, hvornår en kollega banker på døren og spørger: ”Har du lige to minutter?” siger Tina Brunsgaard og fortsætter:

- En stor del af mit job er at være der for mine kollegaer og hjælpe dem, både når det gælder svære situationer, men også når det drejer sig om positive forandringer. En kollega havde et alkoholproblem, og der hjalp jeg vedkommende med at komme på afvænning. En anden kollega fik kræft, og der ordnede jeg de praktiske ting med forsikringen. Kollegaerne skal have den hjælp, de har brug for, siger Tina, som også bruger meget af sin fritid på at være til rådighed for kollegaerne.

En kollega havde et alkoholproblem, og der hjalp jeg vedkommende med at komme på afvænning. En anden kollega fik kræft, og der ordnede jeg de praktiske ting med forsikringen. Kollegaerne skal have den hjælp, de har brug for.
- Tina Brunsgaard, tillidsrepræsentant hos Danish Crown Foods i Svenstrup.

- Nogle gange skal kollegaer afskediges på grund af nedgang i produktionen. Så sørger jeg for, at det foregår efter de retningslinjer, der er aftalt på SU eller i overenskomsten. Bliver en kollega afskediget uden grund, hjælper jeg med at lave en indsigelse. Sidste gang jeg hjalp en kollega med det, fik vedkommende 190.000 kroner. Det viser endnu en gang, hvor vigtigt det er at være i en organiseret fagforening.

Hvilke opgaver løser du?

- En stor opgave handler om at klæde mine kolleger godt på. Der kommer hele tiden nye regler og vejledninger, som det er vigtigt, at jeg sætter sig ind i, så jeg kan videreformidle det til mine kollegaerne. Fx da den nye ferielov blev indført. Den har jo stor betydning for alle lønmodtagere, og det var derfor vigtigt, at mine kolleger fik en ordentlig information om ændringerne.

- Da det nye ferieår så startede, viste det sig, at de nye regler fik betydning for kollegaernes aflønning. Det havde egentlig ikke noget med mig som tillidsrepræsentant at gøre, men jeg blev nødt til at sætte mig ind i det, så jeg kunne forklare kollegaerne, hvad de skulle være opmærksomme på.

- Vi har også mange sæsonarbejdere, og når de bliver ansat, hjælper jeg med at sætte dem ind i tingene. Jeg sidder også med til afskedigelsessamtaler og sikrer, at de forløber på en ordentlig måde. Og når der er overenskomstforhandlinger, er jeg en del af det udvalg, som sidder med til lokalforhandlingerne.

- Der kommer hele tiden nye udfordringer, men jeg kan godt lide det, for man er hele tiden i udvikling.
- Tina Brunsgaard, tillidsrepræsentant hos Danish Crown Foods i Svenstrup.

Hvordan er det at repræsentere kollegaerne over for ledelsen?

- Jeg er både bindeled og budbringer. Når virksomheden laver nye regler, skal jeg bringe informationen videre til kollegaerne – også selvom jeg ikke har været med til at lave reglerne. Nogle gange er kollegerne ikke helt tilfredse, og så er det min opgave at fortælle det til ledelsen, som har mulighed for at ændre det. Jeg kan også godt være uenig med mine kollegaer, men jeg bakker dem altid op. Man er ikke stærkere end sit bagland, og vi kommer længst, hvis vi arbejder i samme retning som et team.

Hvad er den største udfordring?

- At få kollegaerne afsted på uddannelse. Alle har brug for uddannelse uanset alder, fordi det er vigtigt, at man hele tiden udvikler sig og forbedrer sine kompetencer. Det gælder både, når man er tillidsrepræsentant eller kollega i produktionen, og jeg har selv gennemført akademi i ledelse, som har givet mig rigtig meget. Derfor ønsker jeg virkelig for mine kollegaer, at de skal bruge deres ret til 14 dages selvvalgt uddannelse, men mange af dem har det bedst med ”bare” at passe deres arbejde på fabrikken.

Hvad er den største succes?

- Når jeg kan hjælpe en kollega med at komme igennem noget svært. Nogle kollegaer har fx haft udfordringer med børn, skilsmisse, alkoholmisbrug eller en presset økonomi. De er gode til at bruge mig og lade mig hjælpe dem, og det er mine største succeser. Og så glæder det mig, at vi har fået en god og konstruktiv dialog på fabrikken.