Jeg mener

Et jobløst landbrug bør ikke have en fremtid i Danmark

Politikerne bør kræve, at landbruget beholder arbejdspladser i Danmark i stedet for kun at tænke på egen lomme. For hver eneste arbejdsplads, der rykker ud af landet, falmer opbakningen til erhvervet, skriver forbundsformand Ole Wehlast i et debatindlæg på Altinget.dk.

Hvad vil vi egentlig med landbruget i Danmark? Dansk landbrug er en central del af vores landskab. Landbruget fylder 62 procent af Danmarks areal, og det medfører gyllestank, iltsvind i vandløb og indre farvande og CO2-e i atmosfæren.

Spørgsmålet er, om landbruget det værd? Svaret er ja – i hvert fald lidt endnu. Men hver gang landbruget rykker en arbejdsplads ud af landet, så falmer ja’et.

Dansk landbrug skaber fortsat liv og vækst uden for de store byer. Men ude på gårdene er der stort set ingen danske arbejdspladser tilbage. Her har teknologien og uorganiserede udlændinge taget over.

Når landmændene eksporterer 15 millioner levende smågrise til opfedning og slagtning i udlandet, så koster det danske arbejdspladser.
- Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF

Arbejdspladser, vi vil savne

Bedre ser det ud i fødevareindustrien, hvor slagterierne og mejerierne stadig har mange ansatte. Men siden 2008 er hvert fjerde job på svineslagterierne forsvundet. Teknologien har overtaget en del, men de fleste jobs er tabt ved, at slagterierne har flyttet forædlingen og forarbejdningen til udlandet.

Når Danish Crown åbner nye fabrikker i Kina, Tyskland eller Polen, så koster det danske arbejdspladser. Når landmændene eksporterer 15 millioner levende smågrise til opfedning og slagtning i udlandet, så koster det danske arbejdspladser.

Det er arbejdspladser, vi vil savne. Arbejdet er hårdt, men du kan komme ind fra gaden, og er du klar til at tage fat, kan du tjene en anstændig løn. Den type arbejdspladser holder uligheden lav og sammenhængskraften høj, og derfor er det bekymrende, når gode ufaglærte arbejdspladser forsvinder.

Selvom baggrunden er dyster, viser 2020, at der er en fremtid for fødevareindustrien. Men det kræver, at branchen investerer i produktionen herhjemme.
- Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF

Sæt foden ned

I 2020 har fødevareindustrien haft uventet medvind. Corona og svinepest har hærget eksportmarkederne, og det har skabt gunstige kår for dansk fødevareproduktion. Smågrise er blevet opfedet i Danmark, og slagterierne har kørt på højtryk. Så selvom baggrunden er dyster, viser 2020, at der er en fremtid for fødevareindustrien.

Men det kræver, at branchen investerer i produktionen herhjemme. Og så skal fødevarepolitikere turde sætte foden ned og kræve, at dansk landbrug bidrager til samfundet og ikke kun til egen lomme. Et jobløst landbrug bør ikke have en fremtid i Danmark.