Foto af Jacob Tesch
Nyhed

Butiksansatte får en lønstigning og en lang næse

1. marts stiger lønnen hos mange af de medlemmer af Fødevareforbundet NNF, som arbejder i supermarkeder. Men flere arbejdsgivere vælger at modregne lønstigningen i medarbejdernes personlige tillæg, så medlemmerne reelt ikke får mere i løn. Det skaber frustration hos både medlemmerne og Fødevareforbundet NNF.
Få artiklen læst op
0:00

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2020 udløste lønstigninger til fødevarearbejderne på alle overenskomster. Men for mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF, som arbejder i fx Kvickly, Føtex og andre supermarkeder, er glæden over at stige i løn afløst af frustration. Deres arbejdsgivere har nemlig valgt at modregne den overenskomstmæssige lønstigning i medlemmernes personlige tillæg.

– Det er dybt uretfærdigt. Ifølge overenskomsten stiger jeg i løn den 1. marts. Men fordi jeg får et personligt tillæg oven i min løn, bliver min lønstigning modregnet i tillægget, så jeg fortsætter med den samme løn. Det synes jeg ikke er rimeligt, siger Henrik Lydolf, der er håndværksbager og tillidsrepræsentant i Føtex i Bolbro, og fortsætter:

– Man får et personligt tillæg, fordi man er mere værd. Når der så kommer en lønstigning til os alle sammen, sætter Salling mig i princippet ned i løn, fordi de modregner mig i mit tillæg. Flere kollegaer har det samme problem, og de synes også, det er dybt uretfærdigt.

Modregning er en del af minimallønsoverenskomsterne, og det skaber stor frustration, hver gang arbejdsgiverne vælger at modregne.
- Krista Hansen, regionstillidsrepræsentant i Coop.

Mulighed for modregning

Den 1. marts har de medlemmer af Fødevareforbundet NNF, som arbejder under produktionsoverenskomsten, håndværksbageroverenskomsten eller overenskomsten med Coop eller Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening krav på en lønstigning på 1,5% på deres overenskomstmæssige løn. Men arbejdsgiverne har ret til at modregne lønstigningen i medarbejdernes personlige tillæg.

– Modregning er en del af minimallønsoverenskomsterne, og det skaber stor frustration, hver gang arbejdsgiverne vælger at modregne. Der er mange kollegaer, der tager fat i mig, fordi de er sure over, at de ikke får den lønstigning, og jeg kan godt forstå dem, siger Krista Hansen, der er regionstillidsrepræsentant i Coop og fortsætter:

– Jeg synes heller ikke, at modregning er i orden, og det er så ærgerligt, at vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne om en måde, så vi kan undgå det.

Salling ville slet ikke høre tale om det. Og eftersom de ikke kom med nogen krav til overenskomsten, så var der ikke noget for os at forhandle med. Vi må tage kampen igen i 2023.
- Henrik Lydolf, håndværksbager og tillidsrepræsentant i Føtex i Bolbro.

Når de frustrerede kollegaer ringer, prøver hun at fokusere på de muligheder, de har for at forhandle et højere personligt tillæg.

– Hvert år på sin anciennitetsdag, har man ret til at forhandle sin løn. Jeg ved godt, at det er svært, men jeg ville ønske, at alle en gang om året bankede på chefens dør og sagde: ”Nu skal vi snakke løn”, siger Krista Hansen.

Fødevareforbundet NNF har samlet nogle råd til den gode lønsamtale. Find de gode råd her. 

Fødevareforbundet NNF har forsøgt at undgå modregning

Hver gang der er overenskomstforhandlinger, forsøger Fødevareforbundet NNF at blive enige med arbejdsgiverne om, at de ikke gør brug af modregning.

– Salling ville slet ikke høre tale om det. Og eftersom de ikke kom med nogen krav til overenskomsten, så var der ikke noget for os at forhandle med. Vi må tage kampen igen i 2023, siger Henrik Lydolf, som sad i det forhandlingsudvalg, der forhandlede overenskomsten i marts 2020.

Fødevareforbundet NNF ønsker på ingen måde, at arbejdsgiverne skal modregne vores medlemmer. Vi synes ikke, det er en fair måde at behandle medlemmerne på, men det er desværre ikke op til os alene.
- Mette Bisgaard Larsen, forhandlingssekretær for Butiksområdet i Fødevareforbundet NNF.

Han bakkes op af forhandlingssekretær for butiksområdet i Fødevareforbundet NNF, Mette Bisgaard Larsen:

– Vi foreslog både en tre-årig og en et-årig periode uden modregning. Men hvis arbejdsgiverne skulle sige ja til det, så ville de have opfyldt alvorlige, permanente modkrav om arbejdstid, overarbejde og ændring af fritvalgsordningen. De krav var en alt for høj pris at betale, vurderede forhandlingsudvalget, siger Mette Bisgaard Larsen og fortsætter:

– Fødevareforbundet NNF ønsker på ingen måde, at arbejdsgiverne skal modregne vores medlemmer. Vi synes ikke, det er en fair måde at behandle medlemmerne på, men det er desværre ikke op til os alene.

Hun påpeger, at selv om det ikke lykkedes at undgå modregning, så fik udvalget forhandlet en fritvalgsmodel hjem, hvor medlemmerne kan få udbetalt 5,25 % af deres løn, som arbejdsgivere ikke kan modregne i. Den procent stiger hvert år frem til 2023.

Gode råd

  • Stå sammen! Gå samlet ind og spørg om, hvad I kan gøre for ikke at blive modregnet.
  • Bed om en personlig lønsamtale. Det har du ret til en gang om året på din anciennitetsdag ifølge overenskomsten.
  • Ring til din tillidsrepræsentant eller Fødevareforbundet NNF og få nogle gode råd og argumenter.

Kontakt Fødevareforbundet NNF

Fødevareforbundet NNF hjælper altid gerne med gode råd til forhandling af dit personlige tillæg.

Har du spørgsmål eller lyst til en mere uddybende samtale, er du meget velkommen til at kontakte en af vores faglige konsulenter på butiksområdet:

Lone Krydsfelt, tlf.: 3818 6905 eller mail: lkr@nnf.dk 

Flemming Mogensen, tlf.: 3818 7262 eller mail: flm@nnf.dk 

Hvorfor kan arbejdsgiverne modregne?

Næsten hele butiksområdet har minimallønsoverenskomster. I en minimallønsoverenskomst består lønnen typisk af grundløn (som er ens for alle og forhandlet i overenskomsten) og et personligt tillæg (som man selv har forhandlet sig til).

Når den overenskomstmæssige lønstigning kommer på grundlønnen, har arbejdsgiverne mulighed for at modregne lønstigningen i det personlige tillæg.

Modregning har i mange år været en del af overenskomsterne, men det er arbejdsgivernes beslutning, om de vil benytte sig af modregningen af deres medarbejdere.

Hvis de selvstændige brugser vælger at modregne, så er de forpligtet til at tage hver enkelt medarbejder ind til en individuel samtale og forklare, hvorfor vedkommende bliver modregnet. Hvis Coop eller Salling Group vælger at modregne, kan de gøre det kollektivt – altså uden en samtale med den enkelte.

Kommentarer fra Coop og Salling Group

Hos Salling Group oplyser kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen:

”Alle de, af vores medarbejdere, der er ansat på en minimallønsoverenskomst, får årligt reguleret deres løn og tillæg mm. Det betyder også, at der for nogle kan ske modregning i deres personlige tillæg jf. overenskomsten. Løbende vil der en gang årligt ske en individuel vurdering af, om der er grobund for yderligere lønstigning. Desuden anser vi også frivalgskontoen, som i år er steget til syv procent, som en lønstigning.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Coop.