Foto af Rune Evensen
Nyhed

Annika bruger sit netværk til at hjælpe opsagte kollegaer videre

Hvis hendes kollegaer på mejeriet bliver opsagt, bruger tillidsrepræsentant Annika Nielsen sit netværk og ringer til tillidsrepræsentanter på andre fødevarevirksomheder på Fyn for at lede efter jobs. Det gode netværk skyldes i høj grad netværksmøderne i Fødevareforbundet NNF.

Når tillidsrepræsentant Annika Nielsens telefon ringer på Arla Foods Korsvej Mejeri, er det ofte en tillidsrepræsentant fra et andet mejeri eller en produktionsvirksomhed på Fyn, der er i den anden ende af røret.

– Den anden dag ringede en tillidsrepræsentant fra et andet mejeri. Han havde hørt, at vi manglede mejerister, så det ville han spørge ind til. Alt går nemmere gennem en uformel telefonsamtale. Alle siger jo også, at det er den måde, man får job på, siger Annika Nielsen.

Annika og Fødevareforbundet NNF’s andre tillidsrepræsentanter på Fyn er gode til at bruge hinanden – både når de mangler arbejdskraft på deres arbejdsplads, og når de forsøger at hjælpe opsagte kolleger videre til et nyt job.

På møderne har vi lært hinanden godt at kende, så det føles naturligt at ringe og spørge.
- Annika Nielsen, tillidsrepræsentant Arla Foods Korsvej Mejeri

Det tætte samarbejde skyldes i høj grad det bånd, de har skabt til arrangementer i fagforeningen og netværksmøderne, hvor de undervises i fællesskab og organisering.

– På møderne har vi lært hinanden godt at kende, så det føles naturligt at ringe og spørge. Man ringer ikke til en, fordi man har set ham én gang til en generalforsamling, men på netværksmøderne er vi sammen længere tid af gangen, og så kender vi hinanden bedre, forklarer Annika Nielsen.

“Nu ringer jeg gerne en tillidsrepræsentant på et slagteri eller en tobaksfabrik”

Tillidsrepræsentanterne på mejerierne på Fyn har gennem tiden været gode til at bruge hinanden, men nu er de blevet endnu bedre til at gribe knoglen. Og så er netværket af tillidsrepræsentanter blevet udvidet med andre brancher.

– Nu ringer jeg gerne en tillidsrepræsentant på et slagteri eller en tobaksfabrik, hvis vi lider under fyringer, og der kunne være jobs at hente hos dem. De ringer også til mig. Det er helt sikkert, fordi vi har lært hinanden at kende på kurserne i fællesskab og organisering, siger Annika Nielsen.

Det er nyere for Annika, at hun også kender tillidsfolkene på arbejdspladserne i de andre brancher på Fyn, men det har betydet, at hun nu kontakter tillidsrepræsentanter på arbejdspladser helt op til 1,5 timers kørsel fra mejeriet i Fredericia.

Spørg, spørg, spørg

En kollega tog for nylig fat i Annika, fordi kollegaen drømte om nye udfordringer og kortere kørsel til arbejdspladsen. Kollegaen havde søgt et nyt arbejde, men hun ville gerne vide lidt mere om arbejdsmiljøet, inden hun sprang ud i det nye job.

– Jeg ringede til vores lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF, og de kendte arbejdspladsen. Så kunne jeg få at vide, hvad hun skulle være opmærksom på, og hun fik nummeret til en tillidsrepræsentant på den nye arbejdsplads. I dag har hun skiftet job, og hun er superglad for det, siger Annika.

Det vigtigste for hende er, at kollegaerne kommer til hende med det, de synes, er vigtigt.

– De ved, de kan komme og spørge mig til råds, og jeg vil meget gerne hjælpe. Men det er dem, der skal give lyd. Det er ikke mig, der dikterer, hvad der betyder noget for dem, siger hun.