Artikel

Venstre og Fødevareforbundet NNF: Landbrugsaftale må ikke sende danske arbejdspladser til udlandet

Fødevareforbundet NNF og Venstre deler ambitionen om en mere klimavenlig fødevareindustri, der bidrager til Danmarks klimamålsætning. Men de to parter frygter, at en ny aftale om fødevareproduktionen i Danmark vil gøre det langt sværere at producere råvarer. Det vil sende arbejdspladser ud af Danmark med negative konsekvenser for klimaet, fødevarearbejdere og den samlede fødevarebranche.
Landbrug gård
Landbrug gård

Danmark skal også i fremtiden være et stort fødevareeksporterende land. Det mener Fødevareforbundet NNF og Venstre, som frygter, at de kommende forhandlinger om en ny landbrugspakke ender i et smalt forlig, hvor forringede vilkår for fødevareproduktionen i Danmark kan føre til, at en lang række fødevareproducenter må dreje nøglen om eller sende deres produktion ud af Danmark.

Fødevareforbundet NNF og Venstre bakker op om, at den danske fødevareproduktion skal fortsætte den grønne omstilling. Men de frygter, at kravene til den fremtidige landbrugsproduktion kan blive så hårde, at det vil koste rigtig mange danske arbejdspladser:

Jeg er stolt af vores fødevareerhverv – og af dem, der arbejder i det. Og vi skylder dem svar på, hvad det er for en fremtid, de kan se ind i
- Jakob Ellemann- Jensen, formand for Venstre.

- Den danske fødevareindustri er storleverandør af gode jobs til de mange faglærte og ufaglærte, som er klar til at give den en skalle. Så hvis råvaregrundlaget forsvinder, bliver det særligt vores ufaglærte medlemmer i landets yderkommuner, som mister deres arbejde. Derfor er der brug for en aftale, som naturligvis tager hensyn til klimaet og vandmiljøet, men som også sikrer, at de tusindvis af fødevarearbejdere, der hverdag møder på arbejde på landets slagterier, mejerier, bagerier og andre fødevarevirksomheder kan beholde deres job, siger Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet NNF.

- For Fødevareforbundet NNF er det helt afgørende, at vi får et bredt forlig. Vores medlemmer er afhængige af konkurrencedygtige virksomheder, som tør investere i den nyeste teknologi og ny produktion. Men det tør de kun, hvis de kender fremtiden, og på den baggrund kan træffe langsigtede beslutninger. Udvikling og investeringer får trange kår, hvis hele fødevareerhvervet ender som politisk kastebold, siger Ole Wehlast.

For Fødevareforbundet NNF er det helt afgørende, at vi får et bredt forlig.
- Ole Wehlast forbundsformand

Fødevareforbundet NNF’s og Venstres ledelse mødes i dag for at drøfte de kommende forhandlinger, som for alvor kan skydes i gang, så snart regeringen har præsenteret sit forhandlingsudspil.

- Vi er klar til at forhandle. Lige som Fødevareforbundet NNF er jeg meget bekymret for de tusindvis af ansatte, som er i den danske fødevaresektor. Jeg er stolt af vores fødevareerhverv – og af dem, der arbejder i det. Og vi skylder dem svar på, hvad det er for en fremtid, de kan se ind i, siger Jakob Ellemann- Jensen, formand for Venstre.

- Den grønne omstilling skal tænkes internationalt, så vi ikke sender gode danske arbejdspladser til andre lande, der tager klimaet mindre alvorligt. Fødevaresektoren rummer mange jobs – ikke mindst i landdistrikterne. Vi skal værne om de arbejdspladser, når vi med et kommende udspil fra regeringen for alvor tager hul på forhandlingerne om en klimaaftale for landbruget, siger Jakob Ellemann-Jensen.