Foto af Rune Evensen
Nyhed

Ny ordning om arbejdsfordeling - hvad betyder det for dig?

Folketinget har vedtaget en ny ordning om midlertidig arbejdsfordeling. Men hvad betyder det for dig, hvis du skal på arbejdsfordeling under den nye ordning?
Holsted Pakkeri Genre
Holsted Pakkeri Genre

OBS: Ordningen om midlertidig arbejdsfordeling ophørte den 1. april 2022.

Den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling giver bedre mulighed for, at du og dine kollegaer kan deles om arbejdet og dermed undgå, at nogle af jer mister jeres job.

Men hvad skal du og dine kollegaer være opmærksomme på, hvis I skal indgå i en ordning om arbejdsfordeling? Det har vi forsøgt at svare på her, men hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF’s A-kasse på tlf.: 38 18 72 72.

Arbejdsgiveren skal informere jer

Vil din arbejdsgiver gerne gøre brug af den nye ordning, så skal han eller hun informere dig og dine kollegaer om det og høre jer.

Aftaler I en arbejdsfordeling, skal du i gennemsnit arbejde 50-80% af din normale arbejdstid i løbet af fire uger. I de perioder, hvor du ikke er på arbejde, modtager du dagpenge.

Du skal oprette CV, men ikke søge arbejde

I den nye ordning er den højeste dagpengesats blevet forhøjet, så du får ca. 143,5 kr. i timen. Det svarer til ca. 23.000 kroner om måneden, hvis du var fuldtidsledig. 

Når du starter på en arbejdsfordeling, skal du derfor oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes.

Mens du er i arbejdsfordelingen, bruger du ikke af din dagpengeperiode. Du skal heller ikke søge arbejde eller komme til samtaler med a-kassen eller jobcenteret.

Dagpenge uden et års medlemskab

Normalt skal man have været medlem af a-kassen i et år, for at kunne få dagpenge, men med den nye ordning kan du få dagpenge, mens du er under arbejdsfordeling, selv om du endnu ikke har været medlem af a-kassen i et år.

Du kan også få dagpenge, selv om du ikke opfylder det indkomstkrav, der normalt er for at få ret til dagpenge.

Du skal dog betale tre måneders kontingent til a-kassen for hver måned, du får supplerende dagpenge.

Tre G-dage

Normalt når man bliver ledig, skal arbejdsgiveren betale for de første to dage, man er ledig, hvis han eller hun har fyret eller hjemsendt dig. Det kaldes G-dage (godtgørelsesdage), og godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

I den nye ordning skal din arbejdsgiver betale 3 G-dage hver måned. De skal udbetales sammen med din almindelige løn, og dagene vil blive modregnet i dine dagpenge.

Ikke straffet for weekendarbejde

Flere medlemmer af Fødevareforbundet NNF’s A-kasse har oplevet problemer med den særlige dagpengeregel om ”teknisk belægning”, når de blev ledige midt i en måned.

Reglen betyder, at personer med weekendarbejde får registreret deres hverdagsfridage som arbejdsdage, og timerne bliver lagt oven i deres reelle arbejdstimer. Dermed får de registreret langt flere arbejdstimer, end de reelt har haft, og går glip af mange tusind kroner, de skulle have haft i dagpenge.

Men i den nye ordning er problemet med teknisk belægning imødekommet, så fx arbejdstimer i en weekend trækkes fra de hverdage med teknisk belægning i den periode, hvor du ikke har været tilmeldt jobcenteret som ledig, inden der skal ske fradrag i en måneds dagpenge.

Kom på uddannelse, mens du er på arbejdsfordeling

Mens du er på arbejdsfordeling, kan din arbejdsgiver sætte gang i uddannelse og opkvalificering af dig og dine kollegaer. Det betyder, at du kan komme på kursus med 120 % af dagpengesatsen i de uger, du ikke arbejder.

Hvis du har spørgsmål til uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte Susan Clausen, sekretariatsleder i Arbejdsmarkedssekretariatet i Fødevareforbundet NNF på tlf.: 38 18 72 34 eller mail sc@nnf.dk