Foto af Jensens Foods
Nyhed

Fødevareforbundet NNF deltager i sympatikonflikt på Jensens Foods

Jensens Bøfhus har opsagt sin overenskomst med 3F, og parterne ligger i konflikt. For at støtte op om 3F igangsætter Fødevareforbundet NNF en sympatikonflikt på Jensens Foods, som leverer kød til Jensens Bøfhus. Medlemmer af Fødevareforbundet NNF, der er ansat hos Jensens Foods, må derfor ikke producere produkter til Jensens Bøfhus.

En konflikt om indgåelse af overenskomst mellem fagforeningen 3F og restaurantkæden Jensens Bøfhus får nu betydning for de medlemmer af Fødevareforbundet NNF, som arbejder hos Jensens Foods.

Siden den 11. september har 3F strejket mod Jensens Bøfhus, fordi restaurantkæden har opsagt overenskomsten for deres tjenere. 3F har derfor anmodet Fødevareforbundet NNF og andre forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om støtte op om 3F ved at lave sympatikonflikter.

Fra den 23. september igangsætter Fødevareforbundet NNF en sympatikonflikt over for Jensen Foods A/S i Struer, som forarbejder og leverer kød til Jensens Bøfhus-restauranterne.

– Når en arbejdsgiver opsiger en eksisterende overenskomst med det ene formål at sætte lønmodtagere ned i løn, så er vi i hele fagbevægelsen nødt til at reagere. Hvis noget lignende skete på vores område, ville de andre fagforeninger også bakke op om vores konflikt, siger Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, og fortsætter:

– Vi har en fin overenskomst med Jensens Foods for vores medlemmer, og de arbejder under ordnede forhold. Men Jensens Foods leverer bøffer til Jensens Bøfhus' restauranter, så vores bidrag til 3F’s konflikt er at stoppe den leverance.

Må ikke levere til Jensens Bøfhus

19 ud af 27 ansatte hos Jensens Foods er medlemmer af Fødevareforbundet NNF, og sympatikonflikten betyder, at de fra den 23. september ikke må fremstille, pakke eller håndtere produkter til Jensens Bøfhus.

– I praksis kommer det ikke til at betyde så meget for vores medlemmer, for produktionen til Jensens Bøfhus er ikke så stor. Medlemmerne kan fortsat arbejde og levere til SuperBrugsen og Salling og andre i detailhandlen, siger Jim Jensen og tilføjer, at der vil blive holdt et informationsmøde for medlemmerne den 22. september, så de ved, hvordan de skal forholde sig.

Det handler konflikten om:

Konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus bunder i, at Jensens Bøfhus vil have samme overenskomst med 3F, som restaurant Flammen har. Flammen aflønner såkaldte "enhedsmedarbejdere" i restauranten 20 kroner lavere i timen end tjenerne på Jensens Bøfhus.

Restaurant Flammen har buffet og ikke bordservering som på Jensens Bøfhus. Derfor har 3F holdt fast i, at tjenerarbejde skal aflønnes som tjenerarbejde – ikke som afrydder.

I marts lockoutede Jensens Bøfhus de ansatte, der er medlem af 3F. Formålet med lockouten var at frigøre sig fra overenskomsten. I april var Jensens Bøfhus ude af den overenskomst, de har haft i mere end 30 år med 3F.

Åbner strejkekassen

Hvordan situationen udvikler sig, afhænger af om Jensens Foods accepterer sympatikonflikten, eller om de insisterer på, at medlemmerne af Fødevareforbundet NNF skal udføre arbejde til Jensens Bøfhus. 

– Hvis arbejdsgiveren insisterer på, at vores medlemmer skal udføre konfliktramt arbejde, så vil vi blive nødt til at sige til vores medlemmer, at de skal takke nej, og så trækker vi dem ud af virksomheden, siger Jim Jensen og fortsætter:

– Sker det, vil vores medlemmer hverken være berettigede til løn eller dagpenge. Derfor har Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse besluttet at åbne strejkekassen, så de kan få strejkeunderstøttelse, indtil konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus er overstået, siger Jim Jensen.

Han håber dog fortsat, at konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus når at blive løst, inden sympatikonflikten træder i kraft, så medlemmerne af Fødevareforbundet NNF undgår at blive trukket ind i den.

Hvad er en sympatikonflikt?

Hvis en fagforening ligger i konflikt med en arbejdsgiver, der ikke vil indgå overenskomst, kan fagforeningen bede andre fagforeninger under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) om hjælp til konflikten. De kan hjælpe ved fx at iværksætte sympatikonflikter.

En sympatikonflikt går ud på, at medlemmerne fra andre fagforeninger afviser at udføre arbejde til den virksomhed, der ikke vil indgå en overenskomst.

Når medlemmerne af Fødevareforbundet NNF hos Jensens Foods ikke vil forarbejde bøffer og ben til Jensens Bøfhus, støtter medlemmerne 3F’s i deres kamp for at indgå en overenskomst med Jensens Bøfhus.