Foto af Rune Evensen
Nyhed

”Jeg vil gerne præge min kolleger til at dygtiggøre sig hele livet”

Uddannelse er vejen til at få gladere kolleger, mener Thomas Hansen. Derfor arbejder han trods udfordringer ihærdigt på at få flere kolleger i gang med at dygtiggøre sig.

Uddannelse handler om at dygtiggøre sig. Men alt efter hvem man spørger, kan det også opfattes som noget besværligt, dyrt eller ligefrem skræmmende. Det oplever tillidsrepræsentant på Atria Danmark Thomas Hansen, der er en af Fødevareforbundet NNF’s uddannelsesambassadører. På virksomheden, der står bag kendte mærker som 3-stjernet og Aalbæk Specialiteter, arbejder han med at få flere kolleger til at tage uddannelse, og han har mødt betænkeligheder fra både virksomheden og kolleger.

- Da jeg begyndte at snakke med ledelsen om, at jeg gerne ville have, at flere kolleger tog uddannelse, så var de nok mest bekymrede for, at det ville koste en masse ressourcer, siger han.

Thomas oplever forskellige betænkeligheder blandt kollegerne alt efter, om det er de ældre eller yngre, han snakker med.

- Hvis de kun har fem-seks år tilbage på arbejdsmarkedet, så tænker de jo lidt, at de skal bare have tiden til at gå. De yngre er mere nervøse for, om det kan koste dem noget at tage uddannelse. Vi har jo flest ufaglærte på virksomheden, og de har jo brug for den løn, de tjener, siger han.

Et utal af muligheder

Der er rigtig mange muligheder for at uddanne sig, når man er i arbejde. Der er også mange muligheder for at få dækket omkostninger til det for både virksomhed og ansat. Mulighederne kan dog være svære at overskue, og Thomas’ indgangsvinkel har derfor været at gøre det så håndgribeligt som muligt – for både virksomhed og kolleger.

Han kommer til virksomheden med gennemarbejdede planer, der viser, hvordan forløb kan strikkes sammen. Planerne viser, hvordan medarbejdernes kompetencer kan løftes – og hvordan det kan finansieres.

- Jeg kommer ikke bare og brokker mig over, at vi ikke kommer i gang med uddannelse. Jeg sætter en ære i at komme med oplæg, hvor virksomheden og ledelsen kan se, at det her er gennemarbejdet. Der er tænkt over det, siger han.

Og det er indsatsen værd, for Thomas Hansen tror på, at han får nogle gladere kolleger af, at de uddanner sig.

- Jeg vil gerne præge mine kolleger til at dygtiggøre sig hele livet og ikke stå stille, siger han.

Løfter almene kompetencer

Indtil videre har nogle få kolleger fået glæde af Thomas’ hjælp til blandt andet at benytte deres ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Når der ikke er flere, der har benyttet mulighederne, skyldes det ifølge Thomas Hansen blandt andet, at det kan virke grænseoverskridende at skulle tilbage på skolebænken. Og så måske endda uden de kolleger, man går op og ned ad til dagligt.

- Og vi skal jo ikke tvinge dem, men jeg tror, at de skal have et skub, siger han.

Derfor er han nu blevet enig med virksomheden om i at få løftet medarbejdernes almene kompetencer som f.eks. dansk, engelsk, matematik eller basal IT. Alle kollegerne skal screenes af en ekstern samarbejdspartner, og det skal vurderes, hvor der skal sættes ind for at hæve niveauet.

- Det er jo kompetencer, der også giver værdi for den enkelte i deres liv uden for arbejdspladsen, siger Thomas Hansen.

Planen er skrevet ind i en ny rammeaftale med virksomheden, hvor finansieringen af indsatsen er på plads. Samtidig er der planer om, at flere ufaglærte på virksomheden skal have en erhvervsuddannelse. Thomas tror og håber, at disse tiltag, hvor virksomheden aktivt skubber på, kan give flere kolleger blod på tanden.

- Det kan være, at det aktiverer noget i folk, og de opdager, at uddannelse ikke er farligt, siger han.

Læs også artiklen Fabrikschef: Vi har et medansvar for, at medarbejderne ikke kommer bagud og find ud af, hvordan ledelsen på Atria ser på uddannelse af medarbejderne.