Jeg mener

Åbningstale: Alle fortjener en værdig tilbagetrækning

Statsministeren kom vidt omkring i sin åbningstale, men særligt ét budskab blev slået fast med syvtommersøm, mener forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast.

I mange år har Fødevareforbundet NNF’s faste omkvæd lydt: Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning.

Siden efterlønnen blev slagtet tilbage i 2011, har vi kæmpet en utrættelig kamp for, at vores medlemmer og andre lønmodtagere med lange og fysisk hårde arbejdsliv skal kunne trække sig tilbage med værdighed, inden deres krop siger stop.

Op gennem 10’erne har jeg næsten i forbindelse med hver eneste åbningstale efterlyst, at den pågældende statsminister ville adressere den store udfordring, vores medlemmer står over. En stigende pensionsalder kan være fint for mange, men der skal være værdige ordninger, der kan tage hånd om de lønmodtagere, der kommer tidligst på arbejdsmarkedet, og som har de fysisk hårdeste jobs.

Det er ikke rimeligt, at Lars, der startede på slagteriet som 15-årig, skal blive lige så længe på arbejdsmarkedet, som akademikeren Thomas, der fik sit første job som 25-årig.

Derfor har vi hele tiden sagt: Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning.

En ny ret til tidlig pension

Og i dag lød - næsten - den samme sætning fra Folketingets talerstol, da statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale sagde:

- De seneste årtier har reformer alt for ofte betydet forringelser. Efterlønsforringelsen er ét eksempel. Regeringen vil gå den modsatte vej. En ny ret til tidlig pension for dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet – ofte slidt i hårde jobs. Alle fortjener en værdig tilbagetrækning.

Mette Frederiksen forsatte med at sige, at regeringen lige nu forhandler med Folketingets partier om en aftale:

- Jeg håber på en aftale snart, så flere kan lukke døren til et langt arbejdsliv med både god samvittighed og en krop, som fungerer.

Jeg kan kun give min varmeste opbakning til de forhandlinger.

Forlade arbejdsmarkedet med en krop, der fungerer

Jeg er glad for, at der er en håndfuld partier på Christiansborg, der anerkender, at der er forskel på arbejdsliv, og at der derfor også skal være forskel på, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet.

Ikke med hatten i hånden, og ikke først når kroppen er slidt helt ned, men som statsministeren siger: med god samvittighed og en krop, som fungerer.

Jeg ser frem til, at regeringen kan fremlægge en aftale, og til at et flertal i Folketinget kan tilslutte sig omkvædet: Alle fortjener en værdig tilbagetrækning.