Jeg mener

Wehlast: Shit, ikke igen!

Danmark skal igen have en ny fødevareminister, efter Mogens Jensen har meddelt, at han trækker sig. Den hyppige udskiftning på den post er dybt problematisk, mener forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast.

Hver eneste gang, der kommer en ny minister til, går hele systemet i stå, og politikudviklingen starter forfra. Derfor er det også – for at sige det lidt populært – skidetræls, at vi igen skal sige farvel til en fødevareminister og velkommen til en ny.

Mogens Jensen har siddet på posten i knap 1½ år, og han har efterhånden været hele raden rundt og har fået en god fornemmelse af det område, han har stået i spidsen for. Og nu kan vi så begynde forfra.

For det tager tid at få fod på fødevareområdet. Det er et kompliceret stofområde – og det afspejles vel bedst i, at Mogens Jensen desværre ikke er den første fødevareminister, der har måttet forlade ministeriet på baggrund af fejl.

Hold fokus på fødevareområdet

Jeg vil gerne appellere til, at Mette Frederiksen, når hun skal udpege en ny fødevareminister, holder fokus på fødevareområdet. Det nytter ikke noget at udpege en fødevareminister, der samtidig skal være minister for andre områder. Fødevareområdet er så kompliceret, og samtidig så utroligt vigtigt for det danske samfund, at det kræver en ministers fulde opmærksomhed.

Den danske fødevareklynge henter milliarder af kroner hjem til den danske statskasse hvert år, og over 185.000 lønmodtagere har job indenfor fødevareklyngen. Derfor er det dybt problematisk, at udviklingen nu igen bliver bremset, og vi igen skal vente på, at hele systemet bliver omstillet til en ny minister. Min umiddelbare reaktion på den situation, vi nu står i, er derfor også: Shit, ikke igen.

Tak for det gode samarbejde, Mogens

Når jeg virkelig ærgrer mig over at skulle tage afsked med endnu en fødevareminister, så er det også fordi, at vi har haft et rigtig godt samarbejde med Mogens Jensen.

Han har udvist stor forståelse for vores kritik af den heftige eksport af smågrise til udlandet, og han har medvirket positivt til vores ønske om at sikre, at en grøn udvikling skal ske i et samarbejde med lønmodtagerne. Han har været en god samarbejdspartner for Fødevareforbundet NNF, og en god allieret for medlemmerne af forbundet. Jeg vil derfor gerne takke ham mange gange for det gode samarbejde.

Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med hans efterfølger på posten, hvem end det måtte blive. I Fødevareforbundet NNF vil vi gøre, hvad vi kan for hurtigt at få et godt samarbejde op at stå, så branchen hurtigst muligt kommer videre med en ny minister ved roret.