Foto af Jacob Tesch
Det ku' ske for dig

Katja måtte udlevere sin journal for at få sine feriepenge

Katja Jensen manglede to års feriepenge, men da hun kontaktede sin tidligere arbejdsgiver nægtede han at betale. Han mente, at Katja skulle have fortalt om sin sygdom, inden hun blev ansat.

Katja Jensen får et helt andet svar, end hun har regnet med, da hun kontakter sin tidligere arbejdsgiver for at få ca. 34.000 kr. i feriepenge, som hun har til gode. Arbejdsgiveren nægter at betale pengene. Han mener, at Katja burde have oplyst, at hun har diagnosen fibromyalgi, inden han ansatte hende.

– Det var frustrerende, for det handlede om nogle feriepenge, som jeg var berettiget til. Dem burde han bare betale. Men i stedet kom det pludselig til at handle om mig og min sygdom, siger 35-årige Katja Jensen.

Sagen starter, da Katja Jensen i oktober 2017 får job i en slagterbutik. 14 dage senere bliver hun sygemeldt og starter et årelangt udredningsforløb. Undervejs står det klart, at hun ikke kan vende tilbage til arbejdspladsen, og i december 2018 bliver hun opsagt.

Med hjælp fra Fødevareforbundet NNF finder Katja ud af, at arbejdsgiver ikke har betalt feriepenge for 2017 og 2018, som hun har krav på, selv om hun er sygemeldt. Og så mener arbejdsgiveren pludselig, at Katja inden ansættelsen burde have oplyst, at hun har diagnosen fibromyalgi.

– Det var meget grænseoverskridende, at andre skulle læse mine journaler.
- Katja Jensen

Følte sig klædt af

Sygdommen får Katja konstateret hos en privat reumatolog i 2015. Men hun er ikke enig med arbejdsgiveren i, at hun burde have fortalt det ved sin ansættelsessamtale:

– Sygdommen påvirkede ikke mit arbejde. Jeg arbejdede 39 timer om ugen på min tidligere arbejdsplads og har aldrig haft en sygedag på grund af det, siger Katja Jensen.

Hun bakkes op af Mette Bisgaard Larsen, forhandlingssekretær i Fødevareforbundet NNF:

– Katja havde ikke tidligere haft sygefravær, som havde med fibromyalgi at gøre. Hun har passet sit fuldtidsarbejde indtil ansættelsen, og derfor var hun ikke forpligtet til at fortælle om sin diagnose.

Alligevel vælger Katja vælger i samråd med Fødevareforbundet NNF at fremvise hele sin journal i sagen.

– Jeg kunne godt have sagt nej, men nu var vi ligesom i gang. Og jeg havde ikke noget at skjule. Men det var meget grænseoverskridende, at andre skulle læse mine journaler. Jeg følte mig helt klædt af, og det var så ubehageligt, for jeg er en meget privat person, fortæller Katja Jensen.

FAKTABOKS: RET TIL FERIEPENGE UNDER SYGEMELDING

Selv om du er sygemeldt, har du stadig ret til betalt ferie.
Kontakt Fødevareforbundet NNF på tlf.: 3818 7272 eller mail: nnf@nnf.dk, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

En sejr, at retten gav medhold

I oktober 2020 mødes parterne i byretten. Katja får medhold i, at hun ikke var forpligtet til at oplyse om sit helbred inden ansættelsen.

– Det var en sejr, at retten gav mig medhold. I starten tænkte jeg på pengene, men nu betyder det mere, at jeg fik rettens ord for, at det var ham, der var forkert på den, siger Katja Jensen.

Under hele forløbet har Katja haft tæt kontakt med Fødevareforbundet NNF:

– Jeg har været så glad for min fagforening. Der er intet at sætte en finger på, overhovedet. De er meget forstående og rigtig gode til at informere, så snart der sker noget. Det har været rart, fortæller Katja Jensen.

Sagen er dog ikke afsluttet endnu, for arbejdsgiver valgte at anke den til landsretten.

– Der er stadig en uvished, for jeg kan godt tabe i landsretten. Jeg glæder mig bare til, at det snart er overstået. Og hvis jeg så nogensinde får nogle penge, er det da rart, men det er ikke noget, jeg forventer, siger Katja Jensen.