Jeg mener

Wehlast: Ny overenskomst ligger i forlængelse af indsatsen for tidlig tilbagetrækning

Lørdag den 29. februar blev Fødevareforbundet NNF og DI enige om en ny overenskomst for slagteriarbejderne. Den ligger i fin forlængelse af forbundets krav om tidlig tilbagetrækning for nedslidte lønmodtagere, men forbundsformand Ole Wehlast

I lørdags vekslede vi de ældste slagteriarbejderes mulighed for en seniorordning til en rettighed. Det skete, da vi blev enige med DI om en ny overenskomst for vores medlemmer på slagteriområdet.

Jeg er i det hele taget stolt af det forlig, vi har indgået, men jeg er særlig stolt over de områder, hvor vi har fået Fødevareforbundet NNF's mærkesag om udfordringerne ved en højere pensionsalder, trukket ind i overenskomsten. 

Derfor mener jeg også, at det er en vigtig milepæl, at de ældste slagteriarbejdere ikke længere skal stå med hatten i hånden og bede om at kunne få en seniorordning, men at de nu har ret til at gå ned i tid fra 5 år før, de når deres pensionsalder.

Jeg har mødt mange ældre slagteriarbejdere, har svært ved at kunne få kræfterne til at holde til en fuld arbejdsuge, men som omvendt ikke ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Dem imødekommer vi nu.

Tænk, hvis vi kan mindske risikoen for nedslidning

Samtidig har vi fået indskrevet et skarpere fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle, og sikret at arbejdsmiljørepræsentanterne har den nødvendige tid til at udføre deres arbejde.

For selvom vi i Fødevareforbundet NNF har haft fokus på at sikre nedslidte ret til en værdig tilbagetrækning, så er vores endelig mål, at vi kan få indrettet et arbejdsmarked, hvor ingen medarbejdere bliver syge eller ødelagte af deres arbejde.
Derfor er det også helt centralt, at vi får styrket arbejdet med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på slagterierne. Og her spiller Arbejdsmiljørepræsentanterne en nøglerolle.

Jeg er derfor rigtig glad for, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om at løfte arbejdsmiljørepræsentanternes status, og at arbejde henimod et arbejdsmarked, hvor der både bliver taget hånd om de ældre medarbejderes ve og vel, og samtidig rette fokus på hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for fremtidens slagteriarbejdere.