Nyhed

OK20: Overenskomsten for bagere og slagtere i supermarkeder på plads

Sent torsdag aften kunne forhandlerne fra Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv skrive under på en ny overenskomst for de bagere og slagtere, der er ansat i landets supermarkeder

De slagtere og bagere, der er ansat i et af landets supermarkeder - med undtagelse af COOP's og Brugens supermarkeder - og som arbejder under produktionsoverenskomsten mellem Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv, fik sent torsdag aften en ny 3-årig overenskomst.

Forhandlingssekretær for Fødevareforbundet NNF Mette Bisgaard Larsen er tilfreds med den nye overenskomst:

- Jeg er glad for, at det lykkedes os at få forbedret forholdene for vores lærlinge. Det er hver gang et kerneområde for os. Jeg tror også, at stigningen på fritvalgsordningen, det hævede anciennitetstillæg og retten til fuld løn inklusive genetillæg i optil 7 uger i forbindelse med sygdom er noget, vores medlemmer kan mærke i deres hverdag.

Næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen kalder forliget "tilfredsstillende":

- Jeg er rigtig glad for, at vi er nået i mål med denne overenskomst. Det er i sig selv en sejr, når vi kan blive enige med arbejdsgiverne om rammerne for vores medlemmers arbejdsliv de kommende tre år. Og samtidig er det et forlig, der kommer hele vejen rundt; der er forbedringer for nybagte forældre, for lærlingene, for seniorer og for alle de medlemmer, der er i deres bedste alder. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Jim Jensen.

Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv mangler fortsat at nå til enighed om en ny håndværksbageroverenskomst, men der arbejdes på sagen, lyder det fra Jim Jensen.

FORBEDRINGER PÅ PRODUKTIONSOVERENSKOMSTEN

Styrket Fritvalgskonto
Fritvalgskontoen stiger med 1 % hver år til:Den 1. marts 2020: 5 %Den 1. marts 2021: 6 %Den 1. marts 2022: 7 %

Lønstigning
Minimallønnen stiger med:
Den 1. marts 2020: 401,00 kr. pr. måned
Den 1. marts 2021: 401,00 kr. pr. måned
Den 1. marts 2022: 401,00 kr. pr. måned

Løn under sygdom
I tilfælde af sygdom har man ret til fuld løn inklusive genetillæg i optil 7 uger

Anciennitetstillæg
Anciennitetstillægget hæves til 45 øre pr. time

Ret til erstatning ved sygdom
I tilfælde af sygdom i forbindelse med en planlagt feriefridag eller seniorfridag har man ret til en erstatningsferiefridag eller erstatningsseniordag

Forbedret indsats på lærlinge
Forholdene for lærlinge forbedres på en række områder, herunder en ændring i lønbestemmelsen samt ny indplacering. Samtidig er parterne enige om, at virksomheden og lærlingen løbende bør afholde samtaler, hvor begge parters forventning til læretiden drøftes.

Øremærket forældreorlov
Et nybagt forældrepar har ret til 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Af de 16 uger, er 5 uger øremærket moderen, mens 8 uger er øremærket den anden forælder. De resterende 3 uger kan enten gives til moderen eller den anden forælder.