Nyhed

OK20: Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til de indgåede forlig

Medlemmerne på slagterindustrioverenskomsten, mejerioverenskomsten og den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF, og på Produktionsoverenskomsten og Håndværksbageroverenskomsten mellem Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv anbefales at stemme JA til de indgåede forlig

Fødevareforbundet NNF's hovedbestyrelse har gennemgået de fem overenskomstforlig, der er faldet på plads:

På baggrund af gennemgangen, anbefaler en enig hovedbestyrelse medlemmerne at stemme JA til forliget, når afstemningen sættes i gang.

Hvad sker der nu?

Det er ikke kun Fødevareforbundet NNF's overenskomster, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst.

På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens andre områder fortsat forhandler.

Hvis det går som det plejer, vil forligsmanden i løbet af de kommende uger samle alle de indgåede forlig, samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke kan blive enige, i et mæglingsforslag - og det er det, der skal stemmes om.

Afstemningen foregår som én samlet afstemning.

Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Afstemningsreglerne siger, at:

Hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej.

Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst 25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.

Hvem må stemme?

Man har stemmeret, når man er medlem af Fødevareforbundet NNF og:

  • arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.
  • er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.