Foto af Rune Evensen
Jeg mener

Appel til fødevarearbejdere: Pas på jer selv!

Mens mange danskere i dag er mødt ind på deres hjemmearbejdsplads, skal fødevarearbejderne fortsat møde på arbejde. De skal huske at passe godt på sig selv og hinanden, for vi har hårdt brug for dem, lyder appellen fra næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen

I dag starter en periode på det danske arbejdsmarked, som utvivlsomt vil få en plads i historiebøgerne.

Kontorer, skoler og andre institutioner er lukket ned, og hjemme i de danske lejligheder og huse er spiseborde, skriveborde og sofaborde blevet indrettet til hjemmekontorer og enmandsklasseværelser.

Men nogle steder er der fortsat behov for, at folk møder på ind på deres arbejdsplads og udfører deres arbejde. Det gælder for eksempel i fødevarebranchen, hvor tusindvis i dag er mødt ind - helt som de plejer.

Og det skal vi alle sammen være taknemmelige for.

For tænk, hvad der ville ske med de køer, der ikke ville blive malket? Eller med grisenes dyrevelfærd, hvis de bare voksede sig større og større, indtil der ikke længere var plads til dem i staldene? Tænk på alle de fødevarer, vi skulle klare os uden: mælk, brød og kød! Ja, hvis fødevarearbejderne ikke gik på arbejde, så ville der måske ligefrem opstå reel grund til hamstring?!

Vi har hårdt brug for deres indsats.

Men det er ikke uden bekymringer, at vores medlemmer i dag er mødt ind på arbejde, og det kan jeg godt forstå.

I Fødevareforbundet NNF modtager vi hver dag spørgsmål fra vores medlemmer om, hvordan de skal forholde sig. Nogle af dem kan vi svare på, men jeg vil også være ærlig og sige, at det ikke er alle spørgsmål, vi har svar på lige nu - og nogle vil vi formodentlig ikke på noget tidspunkt kunne give et entydigt svar på. Det håber jeg, at der er forståelse for.

Det er ikke nok, at fødevarearbejderne passer på sig selv og hinanden. Vi skal alle sammen være med til at passe på dem, så vi kan blive ved med at få mad nok, også selvom situationen trækker ud.
- Næstformand Jim Jensen

Minimer smittefare - også på arbejdspladsen

Regeringen har valgt at tage uvante og drastiske midler i brug for at begrænse og minimere smittefaren. Hvis de midler skal virke, så kræver det, at vi alle sammen holder afstand til hinanden, holder en høj håndhygiejnestandard og i det taget tager alle tænkelige forholdsregler for at undgå smitte.

Men nogle af de forholdsregler kan være svære, hvis ikke ligefrem umulige, at efterleve på en stor industriarbejdsplads. Derfor er min appel til vores medlemmer også: Pas på jer selv!

Husk at vask hænder og brug håndsprit!

Det er gode vaner, som heldigvis ikke er uvante eller nye i fødevarebranchen. Det nye er nok snarere, at I ikke blot skal holde en god håndhygiejne på arbejdspladsen, men i den grad også, når I vender hjem til jeres familie.

I skal gøre alt for at undgå at blive smittet - og I skal passe på ikke at bringe eventuel smitte med hjem eller videre til andre.

Pas på vores fødevarearbejdere!

Det er ikke nok, at fødevarearbejderne passer på sig selv og hinanden. Vi skal alle sammen være med til at passe på dem, så vi kan blive ved med at få mad nok, også selvom situationen trækker ud.

Hvis alle, der er hjemme i disse dage, sørger for at holde en god håndhygiejne, når de er ude blandt andre, så mindsker vi risikoen for, at smitten spreder sig - og dermed mindsker vi også risikoen for, at den rammer fødevarearbejderne.

Jeg ved, at en række arbejdspladser allerede har iværksat initiativer, der skal minimere risikoen for smitte. Jeg ved også, at der er arbejdsgivere, der tager ganske særlige hensyn, hvis de har medarbejdere, der enten selv hører til gruppen af særligt sårbare borgere, eller som har familiemedlemmer, der falder indenfor den kategori.
De arbejdsgivere, vil jeg hermed gerne sende en særlig tak til - det er vigtigt at tage hensyn.

Hvad enten det gælder sundhedspersonalet, butikspersonalet, fødevarearbejderne eller nogle af alle de andre grupper, der holder hjulene kørende, så skal vi gøre os ekstra umage for, at så få som muligt bliver ramt af COVID-19.

Det er et fælles ansvar, at vi passer på os selv og hinanden.