29. maj 2020
Skrevet af Pension Danmark og Industriens Pension
Foto af Genrefoto
Medlemsinfo

Seniorpensionister kan få ekstra penge

Medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark og Industriens Pension, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til en supplerende årlig pension.

Den nye seniorpension trådte i kraft den 1. januar, og bliver man tilkendt den nye ydelse, kan man med stor sandsynlighed også få en ekstra løbende udbetaling, hvis man er medlem af PensionsDanmark eller Industriens Pension. Det er de fleste medlemmer af Fødevareforbundet NNF.

Hos PensionDanmark kan seniorpensionister få en løbende udbetaling, der svarer til beløbet som udbetales ved førtidspension. Det giver medlemmer af Fødevareforbundet NNF ret til et beløb på typisk 54.000-72.000 kr. om året, hvis medlemmet får tilkendt en seniorpension. Herudover har medlemmet også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på pensionsopsparingen indtil tre år før folkepensionen.

Hos Industriens Pension, hvor medlemmerne betaler lidt mere for forsikringerne, kan medlemmer, der modtager seniorpension, få løbende udbetalinger på typisk 72.000 kr. om året. Hos Industriens Pension er tilkendelse af invalidepensionen ikke afhængig af, at man er tilkendt seniorpension eller førtidspension, men vurderes af pensionselskabets egen eksperter. Det betyder, at både medlemmer, der modtager seniorpension og førtidspension samt et betydeligt antal øvrige nedslidte medlemmer, modtager løbende invalidepension hos selskabet. Hos Industriens Pension fortsætter de hidtidige indbetalinger på pensionsopsparingen helt til folkepensionsalderen.

Du kan blive tilkendt seniorpension, hvis:

  • du har højest seks år til folkepension
  • din arbejdsevne er nedsat til 15 timer om ugen
  • du har arbejdet mindst 27 timer om ugen de seneste 20-25 år.

Tilkendelse af seniorpension sker i din egen kommune.

Du kan altid kontakte Pension Danmark eller Industriens Pension for mere information om forsikringerne, der er indeholdt i din pensionsaftale.