Nyhed

Ny aftale er mere gulerod end pisk

Fødevareforbundet NNF er tilfreds med den nye aftale om et ekstraordinært løft af de ledige. Den tegner en ny retning for beskæftigelsesindsatsen, mener forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet Per Hansen
Genre ledig tastatur
Genre ledig tastatur

- I alt for mange år har skiftende regeringer valgt at svinge pisken over ledige, fremfor at stille en gulerod i udsigt som belønning for en aktiv indsats. Jeg håber, at vi med dagens aftale har lagt den tilgang på hylden, så vi nu kan koncentrere os om at hjælpe de ledige tilbage i job, fremfor at true dem med alverdens ulykker, siger forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet Per Hansen.

Blandt aftalens hovedelementer er et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Ledige ufaglærte vil fra 1. august 2020 få 110 % af dagpengesatsen, hvis de vælger at tage en faglært uddannelse indenfor de fag, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Et andet væsentligt element er, at ledige ufaglærte ikke længere skal gennem en karensperiode, før de kan starte på et uddannelsesforløb. De kan nu påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Udover en række konkrete forslag, lægger aftalen også op til, at aftalepartierne i løbet af 2021 skal kigge nærmere på fordele og ulemper ved en personlig uddannelseskonto.

Dem, der har mindst, skal have mest

Per Hansen er positiv overfor ideen om en personlig uddannelseskonto. Men for ham er det helt centralt, at de lønmodtagere, der i dag har mindst uddannelse, skal løftes mest og gives flest muligheder. Det dur ikke noget kun at løfte i toppen af uddannelseshierarkiet:

- Noget af det rigtigt positive ved denne aftale, er netop at den fokuserer indsatsen på de ledige, der har mindst uddannelse med sig. Hvis vi skal gennemføre et generelt uddannelsesløft og øge kompetencerne hos arbejdsstyrken, så er det helt afgørende at differentiere indsatsen, så de der har mindst, får mest.

Aftalen er forhandlet på plads af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Der er altså tale om et bredt forlig, hvilket glæder Per Hansen:

- Da regeringens udspil kom i sidste uge, var jeg ærgerlig over, at der i høj grad er tale om midlertidige ordninger, der skal afhjælpe arbejdsmarkedssituationen efter corona-krisen. Jeg håber, at dagens aftale betyder, at det vil være muligt at finde nogle mere permanente løsninger på beskæftigelsesområdet. Aftalen indeholder nemlig en række positive elementer, som det vil være ærgerligt at kassere, når coronaen har sluppet sin tag på Danmark.

Udover aftalen om et ekstraordinært løft af ledige, så er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og De Konservative også blevet enige om en aftale om styrket opkvalificering af ufaglærte.

Den samlede pris for de to aftaler er 730 millioner kroner.