Foto af Rune Evensen
Nyhed

Husk natholdet - de er også en del af virksomheden

På Tulip i Vejle har tillidsrepræsentant Henrik Redmond fundet en vej, så kollegerne på eftermiddags-og især natholdet bliver informeret og har mulighed for at tale med ham på lige fod med dagholdet. Han møder ind i deres vagter på bestemte dage.

Én gang om måneden står tillidsrepræsentant på Tulip i Vejle Henrik Redmond noget tidligere op end vanligt. Virksomhedens nathold venter ham nemlig klokken 05.00. 

 - De ved, at jeg kommer, og tit har de så samlet spørgsmål sammen, som jeg skal hjælpe dem med, og lige inden de tager hjem, har vi et møde alle sammen, hvor jeg informerer dem om alt det nye, der er sket siden sidst, forklarer Henrik Redmond. 

Henrik informerer kollegerne om alt fra nyt om uddannelse, lønforhandlinger, nyt fra fagforeningen eller ændringer på virksomheden. Han oplever, at natholdet tager enormt godt imod informationen og det, at han er synlig på deres vagter. 

 - Det er klart, at jeg er mere tilgængelig for dagholdet, selvom kollegerne på natholdet selvfølgelig altid kan kontakte mig. Men den øgede informationsmængde betyder, at de føler sig som en del af holdet. Før hørte jeg tit bemærkninger om, at de ikke synes, de fik noget at vide. Det gør de så nu, siger han. 

Nyhedsbrev bliver læst 

Henrik tilbyder samme service til eftermiddagsholdet, som møder klokken 14.00, når dagholdet går hjem. Så bliver han på fabrikken til klokken 18.00, og de kan så tale med ham i den periode. 

 - De er knapt så informations-hungrende som natholdet, da de hører en del fra dagholdet, men de er også glade for at vide, hvornår de med sikkerhed kan fange mig personligt og få mere uddybende information, siger han. 

Henrik Redmond har altid gjort en dyd ud af at informere sine kolleger, og derfor har han i lang tid lavet et nyhedsbrev, som han kalder Ugenyt. 

 - Tricket er, at jeg ikke bare sender det til deres mail, men deler det ud i kantinen. Vi har hverken aviser eller blade, og så er det altså Ugenyt, som folk læser. 

Information til alle 

Tidligere bad ledelsen Henrik om at skrive nyheder fra dem ind i Ugenyt, men nu er de selv begyndt at producere deres eget nyhedsbrev. 

 - Jeg er sikker på, at ledelsen kan se den gode effekt, som information har på sammenholdet. Uvished er det værste, så det er altid godt at have medarbejderne med sig. Så opstår der heller ikke rygter, siger Henrik. 

Fordi Henrik mener, at information er en nødvendighed for at skabe fællesskab og sammenhold, så insisterer han på at informere alle. Også ikke-nnf’ere. 

 - Her på virksomheden er der mange, som går op i, hvem der er medlemmer, og hvem der tager for sig af retterne fra tag-selv-bordet uden at betale til det. Men jeg taler med alle, og jeg informerer alle. Jeg er også af den overbevisning, at hvis jeg rækker hånden frem, hjælper og er venlig, så vil flere have lyst til at være en del af fællesskabet, end hvis jeg afviser dem, siger han.