Foto af Rune Evensen
Nyhed

Fødevareforbundet NNF’s ordinære kongres udskudt

Til oktober skulle Fødevareforbundet NNF have afholdt sin 11. ordinære kongres. Men forbundets hovedbestyrelse har med baggrund i corona-situationen besluttet at udskyde kongressen til 2021.

Udskydelsen skyldes, at corona-situationen har medført, at en del af det kongresforberedende arbejde ikke har kunnet lade sig gøre. Eksempelvis har det ikke været muligt for forbundets lokalafdelinger at afholde de generalforsamlinger, hvor de kongresdelegerede skal vælges. Samtidig har det ikke været muligt at overholde de tidsfrister, som forbundets love har for indsendelse af ændringsforslag og lignende.

- Vi befinder os i en nødsituation, og udsigterne for efteråret er usikre. Udover det ikke vil være muligt at holde en kongres, der overholder tidsfristerne i l forbundets love, så vil det heller ikke vil være muligt at fastholde de stærke traditioner, der følger med afholdelsen af en kongres, forklarer forbundsformand Ole Wehlast.

Beslutningen om at udskyde kongressen betyder, at de projekter, der står til at udløbe i forbindelse med kongressen, forlænges til 2021, ligesom de kongresvalgte politikere og de kongresnedsatte udvalgs mandat forlænges. 

Ekstraordinær kongres

Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse besluttede tidligere på året, at der udover den ordinære kongres, også skal afholdes en ekstraordinær kongres. Den skal blandt andet tage stilling til antallet af lokalafdelinger i forbundet.

Også denne ekstraordinære kongres bliver udskudt til 2021.

Det bliver op til hovedbestyrelsen at beslutte, hvornår henholdsvis den ordinære og den ekstraordinære kongres skal afholdes.

I forlængelse af beslutningen om at udskyde de to kongresser anbefaler hovedbestyrelsen forbundets lokalafdelinger, at de også udskyder deres generalforsamlinger til foråret 2021.