Foto af Rune Evensen
Artikel

Spørgeskema satte fut i fælles projekter på virksomhed

På Atria Danmark har tillidsrepræsentanterne via en spørgeskemaundersøgelse analyseret, hvilke forbedringer deres kolleger drømmer om. Siden da er der søsat projekter, som har forbedret samarbejdet med ledelsen, skabt mere fællesskab og ændret rutiner.

Der var ikke meget tiltro fra kollegerne, da tillidsrepræsentanterne Thomas Hansen og Lene Madsen i marts 2019 forelagde dem idéen om at lave et trivselstjek, så de kunne få overblik over, hvad de var tilfredse med, og hvad de ønskede sig af forandringer. 

 - Der var mange som sagde: “Den er god med jer - der sker jo aldrig noget.” Det var den oplevelse, de havde haft med tidligere projekter, og derfor var jeg opsat på, at der ikke skulle gå lang tid mellem tanke og handling, siger Thomas. 

På uddannelsen i fællesskab og organisering havde Thomas og Lene lært meget om at lytte og identificere behov. De besluttede derfor at få lavet et spørgeskema med 18 spørgsmål, som tog udgangspunkt i kollegernes trivsel og samarbejdet med ledelsen. 

De fandt spørgsmålene på SAVportalen, som er et arbejdsmiljøværktøj for slagteri-og kødbranchen. 

Ny procedure for modtagelsen af nyansatte 

Resultatet viste, at kollegerne slet ikke var så utilfredse, som tillidsrepræsentanterne indimellem synes brokkeriet tydede på, men der var alligevel en del, som kunne forbedres. 

Blandt andet oplæring og introduktion af arbejdsopgaver og velkomsten til nyansatte. Kollegerne synes, det var forvirrende, når der pludselig var nye ansigter, de ikke havde hørt om. 

 - I dag har vi en helt fast procedure, hvor jeg giver de nye en rundtur, sætter dem ind i virksomhedens SU-referater og præsenterer dem i kantinen. Der er også en mere grundig oplæring i arbejdsopgaverne. For kollegerne betyder det meget, at de ved, at der er et nyt ansigt, så de kan sige ordentlig velkommen og få skabt en dialog, siger han. 

Trivselsundersøgelse førte til et trivselsudvalg

Thomas og Lene har gennem forløbet oplevet en stigende interesse og opbakning fra ledelsen. Lederne blev klar over, hvordan Thomas’ og Lenes indsats ville skabe mere tilfredse medarbejdere, da de så resultaterne fra undersøgelsen og hørte deres idéer til forbedring. 

Derfor blev der oprettet et trivselsudvalg med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra ledelsen. Det har vist sig at være en god investering for arbejdet med trivslen. 

 - Vi er jo flere til at komme med gode idéer og til at fornemme og lytte til, hvad der rører sig blandt kollegerne, siger Thomas. 

Vigtigt at synliggøre og fejre succeser 

Da Thomas og Lene startede projektet med trivselsundersøgelser og trivselsudvalget var det vigtigt for dem ikke at tage munden for fuld - netop fordi kollegerne tidligere havde oplevet, at projekter og indsatser gik i stå. 

Derfor var det vigtigt med synlige resultater. 

 - Den evige sang om, at der intet sker, er stoppet, og det er den, fordi kollegerne kan se, hvad vi gør. Vi laver nu en trivselsundersøgelse hvert år, og vi synliggør resultaterne, så de kan se, hvor vi rykker frem og tilbage. I udvalget sætter vi mål for, hvad vi gerne vil nå, og kollegerne er informeret om, hvor langt vi er nået via whiteboards og med mundtlig kommunikation, siger han. 

Fællesspisninger og kommunikation mellem afdelinger   

Resultatet af den første undersøgelse viste ledelsen, at kollegerne savnede mere fællesskabs-følelse, og derfor har de besluttet, at der hver den sidste torsdag i måneden skal serveres rundstykker for alle i virksomheden. De gør det også, når der er gået 30 dage uden en arbejdsulykke. 

Det resultat kom på whiteboard-tavlen, og det samme gjorde en ny procedure, hvor utilfredshed med tekniske problemer ikke bliver i produktionen, men med det samme ryger op til dem, der kan gøre noget ved det. 

 - I praksis fungerer det nu sådan, at hvis der et problem, som teknisk afdeling kan løse, så kan en kollega skrive det på et stykke papir, vi har hængt op. Ledelsen indsamler hver dag papiret og skriver til teknisk afdeling om problemet. Det lyder simpelt, og det er det egentlig også, men det handler om at budskabet nu når til den rette modtager, og så bliver problemerne hurtigt løst, siger Thomas. 

Alle bakker op og tager ansvar 

Thomas mener, at trivselsudvalget er kommet for at blive. Det skaber et bedre arbejdsmiljø, og både kolleger og ledelsen får noget ud af det. Hver gang der har været en undersøgelse, kan alle følge med i, hvor virksomhedens trivsel går frem, og hvor den går tilbage. 

Fællesskabet er dog afgørende for succes, mener Thomas. 

 - Alle kolleger er med på det her. Alle ved, at de kan komme med idéer, og at de bliver set og hørt. Samtidig ved de også, at den gode stemning og de gode arbejdsforhold også kræver, at de tager ansvar, bakker op og gør en indsats for at holde en god stemning, og det synes jeg i dén grad, at de gør, siger Thomas.