Foto af Rune Evensen
Jeg mener

Nedslidte bør byttes ud med unge på arbejdsmarkedet

Vi bør give de nedslidte chancen for en god pensionstilværelse og give plads på arbejdsmarkedet til yngre ledige, skriver afdelingsformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn i dette indlæg, der er bragt i Fyens Stiftstidende den 18. juli.

Dette indlæg blev bragt i Fyens Stiftstidende lørdag den 18. juli.

Alle har en holdning til, hvad der foregår på arbejdsmarkedet. Specielt når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt nogen skal have lov at gå fra lidt tidligere end andre.

Mange ser ikke forskellen på de syge og de nedslidte. 

De syge har mulighed for at komme på en førtids-, senior,- eller invalidepension, så de har  muligheder i dag.

De nedslidte er en anden gruppe. De tager jævnligt smertestillende medicin for at klare dagen, og de har ikke andre muligheder end at blive slidt så langt ned, at de bliver syge og efterfølgende arbejdsløse. Først da skrider man ind med dyre lægeregninger, genoptræninger, omskolinger m.m.

Dyrt med mange arbejdsløse 

Tal viser, at det koster staten 120.000 kroner i gennemsnit om året pr. arbejdsløs. Pengene går til bl.a. møder/samtaler, aktivering, løntilskud, diverse kurser og uddannelser. Og det er før, den arbejdsløse har modtaget en krone i dagpenge.

Naturligvis er det ikke helt gratis, men jeg mener ikke, at vi kan være andet bekendt end at sikre en ordning for de nedslidte. Og for hver nedslidt fødevarearbejder, som vi kan sikre en værdig tilbagetrækning, bliver der frigjort et godt fødevarejob til en af coronakrisens mange arbejdsløse unge.

Så giv nu de nedslidte chancen for nogle aktive år med børnebørnene - det vil også give plads til de unge arbejdsløse!