Det ku' ske for dig

Hanne blev opsagt efter 29 år på sin arbejdsplads

Det var en usaglig opsigelse, da Hanne Sørensen blev fyret efter 29 år på samme virksomhed. Både fordi hun havde så høj en anciennitet, og fordi begrundelsen var, at hun ikke kunne færdiggøre sit sporskifte-forløb grundet corona. Fødevareforbundet NNF hjalp Hanne, som fik en erstatning og mulighed for at færdiggøre sit uddannelsesforløb.

Hanne blev for et par måneder siden kaldt til samtale ved hendes leder på den virksomhed, hun havde arbejdet på i 29 år. Lederen meddelte Hanne, at hun blev opsagt.

Hun fik at vide, at der ikke var en finger at sætte på hendes arbejde, men at virksomheden på grund af corona ikke længere kunne få dækket omkostningerne ved hendes sporskifte-forløb, og at hun på grund af corona ikke kunne fortsætte uddannelsen.

Men den begrundelse var, udover at være usand, ikke en gyldig grund til¸at Hanne skulle opsiges.

 - Jeg var faktisk paf til samtalen, og jeg ville bare væk derfra. Efter mødet kontaktede jeg min fagforening med det samme, siger hun.

Kunne sagtens fortsætte sit sporskifte-forløb

Hanne følte sig godt taget imod, da hun kontaktede Fødevareforbundet NNF.

Den faglige konsulent oplyste hende med det samme, at opsigelsen lød usaglig alene af den årsag, at man ifølge overenskomsten ikke må fyre medarbejdere med over 25 års anciennitet, medmindre ledelsen har gjort hvad de kunne for at finde andet arbejde til medarbejderen i virksomheden.

Det var falig konsulent ved Fødevareforbundet NNF Søren Lind, der førte Hannes sag, og til mæglingsmødet på DI, hvor sagen blev ført, blev det hurtigt klart, at virksomheden ikke havde undersøgt, hvorvidt Hanne kunne fortsætte sin sporskifte-forløb.

 - Det var ikke meget, de havde gjort for at tjekke op på det, før de valgte at lægge det til grund for en fyring. Virksomheder får nemlig økonomisk kompensation, hvis et sporskifte-forløb bliver umuliggjort grundet corona, og i øvrigt startede Campus Vejle op med online undervisning, så Hanne sagtens kunne undervises trods corona, forklarer han.

Gennemfører forløb og får erstatning

For Hanne, der har to tennisalbuer, og derfor forsøger at videreuddanne sig gennem sporskifte-ordningen til et mindre fysisk hårdt job, end det hun havde på fabrikken, var det meget vigtigt at gennemføre forløbet.

Inden coronaens indtog i Danmark havde hun selv fundet en praktikplads i en butik, og til mæglingsmødet med DI fandt hende og Søren Lind ud af, at hun godt kunne afslutte forløbet.

Hendes praktik, fysiske undervisning og ferie blev rykket, så det hele passede, og hendes opsigelsesdato blev udskudt.

 - Det er virkelig vigtigt for mig, for helt let bliver det ikke at finde et job, jeg kan holde til. Men gennem praktikken har jeg nu muligheden for at snuse til hverdagen som butiksansat, og så håber jeg, jeg snart finder et nyt arbejde, siger hun.

Får særlig fratrædelsesgodtgørelse på 75.000 kroner

Fødevareforbundet NNF fik på vegne af Hanne også forhandlet en særlig fratrædelsesgodtgørelse hjem til hende, fordi opsigelsen var usaglig. Derfor får hun nu 75.000 kroner.

Selvom pengene er rare at have og betyder meget for Hanne, fordi hun snart står uden arbejde, så er det ikke dét, der betyder mest.

 - Det var vigtigt for mig at få medhold og få følelsen af at blive behandlet retfærdigt. 29 år er lang tid, og jeg synes, jeg har ydet meget for virksomheden. Men pengene er ikke ubetydelige, og jeg er meget tilfreds med resultatet, siger Hanne.

HVAD ER SPORSKIFTEORDNINGEN?

Sporskifteordningen giver mulighed for, at nedslidningstruede medarbejdere kan hjælpes videre til en ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i en anden virksomhed. 

Helt konkret fungerer ordningen ved, at arbejdspladsen på vegne af medarbejderen kan søge tilskud fra puljen. Fødevareforbundet NNF opfordrer dog den enkelte lønmodtager til selv at være opmærksom og gå til virksomheden, hvis et sporskifte kunne være relevant.

Der kan søges om tilskud til:

  • Vejledning og afklaring
  • Erhvervsrettet efteruddannelse op til 8 uger (40 kursusdage)
  • Praktik i anden virksomhed

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer sporskifteordningen.  

Har du spørgsmål vedrørende sporskifteordningen, så kontakt forbundskonsulent Susan Clausen på sc@nnf.dk.