Artikel

Fabrikschef: Det er fantastisk, at trivsel er et fælles projekt

På Atria Danmark er trivslen et fælles projekt, som involverer og engagerer både tillidsrepræsentanter, kolleger og ledelsen. Fabrikschef Søren Kristensen ser udelukkende fordele ved, at der bliver brugt tid og energi på fælles projekter og nye tiltag.

Søren Kristensen er med sine syv måneder i bagagen relativ ny fabrikschef på Atria Danmark. Især én ting på virksomheden har overrasket ham gevaldigt. 

 - Jeg er vant til, at det er ledelsen, der koncentrerer sig om trivsel, og måske inddrager tillidsfolkene lidt. Her på fabrikken er der en klar følelse af, at alle løfter i flok, og at alle tager ansvar for trivslen, forklarer han. 

På Atria Danmark er der sket store forandringer siden tillidsfolkene etablerede spørgeskemaundersøgelser som førte til et trivselsudvalg. Det er det udvalg, hvor både tillidsfolk, kolleger og ledelse er repræsenteret, at det store arbejde med trivslen udledes fra. 

 

Efter corona: Hvornår er der kantine-møder igen? 

I tiden hvor corona var på sit højeste og afstand mellem mennesker var nødvendig, har det været sværere at lave fælles projekter omkring trivsel. Men Søren kunne hurtigt mærke, at medarbejderne begyndte at efterspørge det, da virksomheden lukkede mere op igen. 

 - Folk kom relativt hurtigt og spurgte, hvornår vi skulle holde kantine-møde igen. Det er en ret god indikator for, at det betyder noget for folk, siger han. 

Da Søren startede på fabrikken, kom det bag på ham, hvor lang tid der blev afsat til ikke bare at gennemføre trivselsundersøgelser, men også at bruge dem konkret og igangsætte projekter ud fra dem. 

 - Alle parter tager det seriøst, og det er fedt at se, hvor meget tillidsrepræsentanterne går op i det. Det giver en god energi, og når både ledelse og medarbejdere skriver under på en aftale om, hvordan vi skal tale til og med hinanden, så synes jeg, det viser et rigtig godt samarbejde, siger han.