Nyhed

OK20: Forligsmanden har udsat mulig konflikt 14 dage

1. marts 2020 udløber en række overenskomster på det private arbejdsmarked, men forligsmand Jan Reckendorff har meddelt, at den varslede konflikt udskydes med 14 dage.

Helt som forventet har forligsmand Jan Reckendorff meddelt, at han udskyder den varslede konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger 2020 med 14 dage. 

Dermed har de områder, der endnu ikke har opnået et forhandlingsresultat lidt længere tid at løbe på. 

Som udgangspunkt kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter de 14 dage er gået. Men efter de første 14 dage, har forligsmanden mulighed for at udskyde konflikten i yderligere 14 dage. Herefter skal der igen skal gå fem dage, før konflikten kan bryde ud. 

Men det forudsætter, at forligsmanden ikke forinden har fremsat et mælingsforslag, der er sendt til afsteminng blandt lønmodtagere og arbejdsgivere. 

Siger en af parterne nej, vil en konflikt bryde ud. 

Du kan se forløbet på Fødevareforbundet NNF's OK-tidslinje eller læse mere på FH's hjemmeside.