Foto af Rune Evensen
Nyhed

Netværksmødernes forandring vækker jubel på småkagefabrik

For tillidsrepræsentant hos Kelsen Group, Berit Neigaard, har det været lidt af en rutschebanetur at hoppe med på organiserings-vognen. Hun synes ikke, formen på tidligere netværksmøder fungerede, men efter feedback og ændringer er både hun og kollegerne begejstrede.

Berit Neigaard, der er tillidsrepræsentant på småkagefabrikken Kelsen Group i Nr. Snede, har været med hele vejen fra Fødevareforbundet NNF begyndte at udbyde uddannelser og netværksmøder i organisering. Det er tre år siden, at hun var på kursus i organisering for første gang, og ret hurtigt stod det klart, at skulle det give mening, skulle de tre talspersoner og de tre arbejdsmiljørepræsentanter også med.

De syv valgte fra Kelsen Group havde en rigtig god oplevelse med selve kurset i organisering. De synes, de fik nogle rigtig gode værktøjer.

 - Vi kunne rigtig godt lide ideologien om fællesskabet. Et af de første værktøjer vi brugte var at bede kollegerne nævne to ting, de rigtig godt kunne lide på arbejdspladsen og to ting, de gerne ville have ændret, siger Berit Neigaard.

Følelsen af ikke at slå til

I starten var det desværre mere følelsen af ikke at slå til, som Berit Neigaard gik hjem med fra netværksmøderne. Og derfor overvejede hun, om hun overhovedet havde lyst til at deltage igen.

Problemet var, at Berit og kollegerne syntes, der gik for lang tid med at alle skulle fortælle, hvad de havde opnået siden sidste møde, og kollegerne fra småkagefabrikken fik en følelse af at være med i en konkurrence - hvor de altid lå i bunden.

 - Forudsætningerne for at skabe fællesskab på arbejdspladsen er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Faktorer som god og tillidsfuld kommunikation med ledelsen, organiseringsgraden og muligheden for at de tillidsvalgte kan mødes i arbejdstiden er vigtige for at skabe fællesskab på virksomheden, siger Berit Neigaard. 

Fødevareforbundet NNF lyttede til feedback 

For Berit og kollegerne var det svært at få sat gang i projekter på arbejdspladsen, fordi de alle arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet. Reelt havde de kun fredag aften eller lørdag formiddag, hvor de alle kunne mødes i deres fritid. Derfor var deres største anke, at de savnede tid på netværksmøderne, hvor de kunne idéudvikle sammen.

Heldigvis for Berit og kollegerne havde Fødevareforbundet NNF hørt deres beklagelser. De startede en rundtur, hvor to fra organiseringsteamet tog rundt på virksomhederne for at høre om, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde. Og dét blev vendepunktet for Berit og kollegerne.

 - Det var virkelig fedt, at de kom og besøgte os og lyttede til os, og vi var meget begejstrede for det sidste netværksmøde, vi var på, fortæller Berit.

Fantastiske forandringer

Blandt ændringerne er blandt andet, at deltagerne fra hver enkel virksomhed får tid til at tale sammen om hvor de er, og hvor de gerne vil flytte sig hen. Bagefter er der fremvisning for holdet, men det fungerer meget bedre end før, mener Berit.

I virkeligheden kommer vi jo stadig ind på, hvad vi har gjort siden sidst. Ellers kan det ikke lade sig gøre at fremlægge, hvad vi har tænkt os at gøre fremover, og vi får jo stadig rigtig god inspiration hos hinanden. Nu er det bare nemmere for os at måle os på vores egen udvikling og ikke alle mulige andres, siger hun.

Flere af netværksmøderne er også blevet slået sammen til 2-dags kurser - til gengæld er der færre af dem. Endnu en ændring som Berit og kollegerne er glade for og foreslog, da forbundet var på besøg.

 - Helt ærligt, jeg synes det er fantastisk, det der er sket. Vi har planlagt et fyraftensmøde nu, og vi glæder os til at sætte flere skibe i søen på næste netværksmøde.