Jeg mener

Slagteriarbejdere er som alle andre lønmodtagere

Fødevareforbundet NNF tager situationen på slagteriet i Ringsted dybt alvorligt, og næstformand Jim Jensen ærgrer sig over de mange misforståelser, der er opstået i kølvandet på smitten.

Det er en meget, meget alvorlig situation, som vores medlemmer på Danish Crowns slagteri i Ringsted er kommet i.
Som fagforening er det helt afgørende for os, at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde, og derfor er vi dybt bekymrede over situationen og det stigende antal smittede.

Vi er hele tiden i tæt kontakt med de tillidsvalgte på slagteriet, og vi har - lige siden det første tilfælde blev opdaget - også været i tæt kontakt med slagteriets ledelse.

Som fagforening er vores rolle dog begrænset. Vi er på ingen måde eksperter, og vi har hverken viden om eller erfaring med, hvordan man skal håndtere et udbrud af virussmitte på en stor arbejdsplads.

Det er helt og holdent op til myndighederne og arbejdsgiveren at træffe de nødvendige foranstaltninger og løbende vurdere, hvordan situation bedst håndteres.

Test, test, test

Det allervigtigste er naturligvis at få inddæmmet smitten – og derfor opfordrer vi alle til at lade sig teste, så ingen kommer til uforvarende at bringe smitten ind på deres arbejdsplads.

Og den opfordring gælder faktisk ikke kun slagteriarbejderne i Ringsted; den gælder alle fødevarearbejdere:

Hvis du har været på ferie eller af anden grund har været sammen med andre mennesker, end dem du plejer at omgås, så er det en rigtig god idé at lade sig teste, inden du vender tilbage til arbejdspladsen.

Flere steder overvejer man også at indføre temperaturmålinger af medarbejderne, så eventuelt syge medarbejdere bliver spottet, inden de kommer ind på arbejdspladsen.

Også her er opfordringen fra mig at tage imod det tilbud, så eventuel smitte kan bremses.

Det gælder ikke kun din egen sikkerhed, men også dine kollegers.

Slagteriarbejdere er ikke anderledes end alle andre lønmodtagere

Desværre er det ikke kun i Danmark, at corona-smitte har bredt sig på et slagteri. Det har vi også set i Tyskland, England og USA, og derfor er der nogle, der tror, at forholdene på de danske slagterier er magen til forholdene i udlandet. Men det er ikke tilfældet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at mane nogle misforståelser i jorden.

Alle slagteriarbejdere på slagteriet i Ringsted er direkte ansat af Danish Crown. Der er ingen vikarbureauer eller andre mellemmænd ind over ansættelsesforholdet.

Alle slagteriarbejdere - uanset nationalitet – får løn efter den samme overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og DI. Der er altså ingen social dumping på slagteriet.

Slagteriarbejderne bestemmer selv, hvor og hvordan de bor. Det står både danske og udenlandske medlemmer af Fødevareforbundet NNF frit for at indrette sig, som de ønsker – også når det kommer til for eksempel boligforhold og transport til og fra arbejdspladsen.

Jeg håber, at smittekurven snart knækker, og at det hurtigt lykkes myndighederne, slagteriets ledelse og vores medlemmer at få sendt corona-virussen på retur.

Og jeg håber i lige så høj grad, at den store opmærksomhed, der har været omkring udbruddet på slagteriet i Ringsted, betyder, at vi er endnu bedre rustet til at undgå, at andre fødevarevirksomheder bliver ramt af smitte.