Nyhed

Fem spørgsmål og svar om ret til tidlig pension

Siden regeringen præsenterede sit forslag til tidlig pension, har der været mange spørgsmål. Vi har samlet nogle af dem og forsøgt at svare på dem. Men det er vigtigt at understrege, at regeringens forslag netop er et forslag. Intet er vedtaget endnu, og de politiske forhandlinger vil sandsynligvis ændre på forslaget.

Hvad betyder regeringens forslag om ret til tidlig pension for efterlønsordningen?

Forslaget om tidlig pension ændrer ikke ved efterlønsordningen.

Hvis du er med i efterlønsordningen og samtidig lever op til kravene om 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet som 61-årig, så kan du selv vælge, hvilken af de to ordninger, du vil benytte dig af.

Hvis du har indbetalt til efterlønsordningen, men vælger at gå på tidlig pension, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag, men du skal betale en afgift på 30 %.

Har jeg ret til tidlig pension, hvis jeg har over to millioner på min pensionsopsparing?

Ja, hvis du lever op til anciennitetskravet, så vil du med regeringens nuværende forslag få ret til at kunne gå tidligt på pension - også hvis du har en pensionsopsparing på over to millioner kroner. Men der vil så ske en modregning i det beløb, du får udbetalt.

Du vil blive modregnet fire procent af det beløb, som er over de to millioner på din pensionsopsparing.

Er din opsparing fx på tre millioner, vil du blive modregnet fire procent af en million. I stedet for det fulde beløb på 162.000 kr. om året før skat, vil du få udbetalt 122.600 kr. om året før skat i tidlig pension.

Hvis du har en pensionsopsparing på mindre end to millioner, vil du få det fulde beløb uden modregning.


Gælder de to millioner kroner i pensionsopsparing både arbejdsmarkedspension og privat pension?

I regeringens forslag tæller både dine arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger med i de to millioner kroner.

ATP, ægtefælle- og samleverpension og invalidepension påvirker ikke tidlig pension.

Hvad tæller med, når ens antal år på arbejdsmarkedet skal opgøres?

I regeringens forslag tæller lærlingetid, beskæftigelse, barsel og perioder på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og ledighedsydelse med i opgørelsen af anciennitet. Også deltidsarbejder tæller med, hvis du har haft mindst 18 timer om ugen. Hvis du gennemsnitligt arbejder mellem 9-18 timer om ugen, så optjener du stadig anciennitet, men ikke fuld anciennitet.

Hvad hvis jeg ikke kan holde til 42 år på arbejdsmarkedet?

Regeringens forslag om tidlig pension er rettet mod folk, der er kommet på arbejdsmarkedet som 17-, 18- eller 19-årige og skal have mulighed for at forlade arbejdsmarkedet lidt tidligere.

Hvis du er så nedslidt, at du ikke kan arbejde frem til din pensionsalder, kan du søge om seniorpension. Med seniorpension kan du forlade arbejdsmarkedet 5 år før din pensionsalder.

Seniorpensionen skal man visiteres til, mens regeringens forslag om tid pension er en rettighed, man får.