Nyhed

En storproduktion i miniudgave

Danmarks største bagerskole ZBC i Ringsted har fået et nyt detailbageri. Målet var at skabe en miniudgave af en produktion, hvor eleverne kan blive klogere på processen frem mod det færdige produkt, og det er ifølge områdeleder Poul Erik Rasmussen lykkedes til fulde.
18-årige Sara (th.) er en af de otte elever, der allerede har taget de nye lokaler i brug. Sara havde været i lære i 1,5 år, men afbrød forløbet pga. en dårlig oplevelse med sin læreplads. Nu får hun fulgt op på sin viden, mens hun leder efter en ny læreplads.
18-årige Sara (th.) er en af de otte elever, der allerede har taget de nye lokaler i brug. Sara havde været i lære i 1,5 år, men afbrød forløbet pga. en dårlig oplevelse med sin læreplads. Nu får hun fulgt op på sin viden, mens hun leder efter en ny læreplads.

Meget passende bagte solen, da ZBC i Ringsted officielt indviede skolens nye detailbageri onsdag den 19. august 2020. Manden bag de nye lokaler er områdeleder på ZBC Poul Erik Rasmussen:

– Jeg fik til opgave at skabe fremtidens lokale. Men hvordan gør man det, når man ikke kender fremtidens krav? spørger han.

Svaret er et fleksibelt rum, hvor borde og maskiner er på hjul. Det er næsten kun ovnene, der ikke kan flytte rundt.

– Grundtanken var at lave et skolebageri, der var så virkelighedsnært som muligt. Tit bygger man faglokaler på erhvervsskoler, der er for skoleagtige. I stedet bør man lave nogle miljøer, der ligner dem, som er ude i erhvervslivet. Det her ligner et almindeligt bageri – lige fra kølerum til frost, siger Poul Erik Rasmussen.

– Selvfølgelig skal der stadig laves et kvalitetsprodukt, og den faglige standard er uændret, men vi kommer til at have rigtig stort fokus på vejen til slutproduktet, siger områdeleder på ZCB Poul Erik Rasmussen.

– Selvfølgelig skal der stadig laves et kvalitetsprodukt, og den faglige standard er uændret, men vi kommer til at have rigtig stort fokus på vejen til slutproduktet, siger områdeleder på ZCB Poul Erik Rasmussen.

En produktion i miniudgave

ZBC er Danmarks største bagerskole, og fra august har skolen udbudt specialet detailbageri, hvor eleverne både lærer bagerhåndværket og bliver klogere på produktudvikling, optimering og driften af et bageri. Derfor har ZBC siden december 2019 renoveret nogle gamle lokaler for at skabe det nye detailbageri.

– Her viser vi eleverne processen: hvordan råvarerne kommer ind, bliver bearbejdet, kommer i kølerum, bliver afbagt og sendt videre til kunden, siger Poul Erik Rasmussen og fortsætter:

– Det betyder, at den elev, der står i lære i det lille bageri, kan komme herned og se de store maskiner. Og de elever, der står i lære de store steder, kan komme og få forståelsen af helheden i den organisation, de er ansat i.

Handler mere om proces end produkt

Otte elever har allerede taget lokalerne i brug. En af dem er 18-årige Sara, som har været i lære i 1,5 år, men afbrød forløbet, fordi hun havde en dårlig oplevelse med sin læreplads.

– Jeg stod i en presset situation, og så det var fedt at komme herned, mens jeg leder efter en ny læreplads. Her er mange dygtige lærere, som har tid til at lære fra sig, så jeg glæder mig til at få fulgt op på noget af det, jeg ikke fik med i praktikken, siger Sara.

Når eleverne forlader skolen, håber Poul Erik Rasmussen, at de har fået en større forståelse for processen frem mod slutproduktet:

– Det handler mere om processen end produktet. Selvfølgelig skal der stadig laves et kvalitetsprodukt, og den faglige standard er uændret, men vi kommer til at have rigtig stort fokus på vejen til slutproduktet. Jeg håber, at eleverne gør sig nogle refleksioner over processen, mens de er her, som de kan tage med videre, siger Poul Erik Rasmussen.

Renoveringen af lokalerne blev påbegyndt i december 2019 og den 19. august kunne oldermand Erik Ellitsgaard fra Københavns Bagerlaug og Ringsted kommunes borgmester Henrik Hvidesten klippe den røde snor og indvi ZBC’s nye detailbageri.

Tættere på virkeligheden

ZBC har også skoler i Slagelse og Næstved, og planen er, at eleverne i det nye detailbageri snart skal levere produkter til skolernes kantiner.

– Det betyder, at vi kan lave undervisningen, hvor vi laver et produkt til en kunde, som efterfølgende giver en tilbagemelding. Den mulighed er der ikke på et traditionelt uddannelsesforløb, forklarer Poul Erik Rasmussen og fortsætter:

– Det bliver mere virkelighedsnært, og det tror jeg, at rigtig mange erhvervsuddannelser skal gøre sig nogle gode tanker om, hvis de også skal være her i fremtiden.

Det synspunkt deler Henrik Tonnesen, næstformand i Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene og afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne:

– Den hverdag, eleverne har her på skolen, svarer i høj grad til virkeligheden ude på deres læreplads, siger han og fortsætter:

– Det viser, hvor stor betydning det har, at det er fagfolk, der sidder i skolens bestyrelse. De kender branchens udvikling og bruger deres faglighed til at sikre, at skolen hele tiden er opdateret, så eleverne gider komme.