Jeg mener

Dårlig rekruttering øger nedslidning af slagteriarbejdere

Slagteriarbejderne indtager en trist førsteplads, når antallet af anmeldte erhvervssygdomme opgøres af Arbejdstilsynet. Meget kunne afhjælpes ved bedre rekruttering og intelligent rokering, mener Fødevareforbundet NNF
Forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet Per Hansen
Forbundssekretær for Arbejdsmarkedssekretariatet Per Hansen

At det er fysisk hårdt arbejde at være slagteriarbejder, kan næppe siges at være en nyhed. De nyeste tal fra Arbejdstilsynet, viser da også, at slagteriarbejderne ligger helt i toppen af listen over anmeldt muskel- og skeletbesvær (MSB).

Sådan har det været i mange år, og derfor har branchen også haft fokus rettet mod netop denne problematik siden 2015.

Blandt andet er de enkelte arbejdsfunktioner på slagteriet kortlagt og opdelt i farvekategorierne grøn, gul eller rød, alt efter hvor hårdt den pågældende opgave belaster medarbejderen.

Intelligent rokering

Farvekoderne kan bruges til at nedbringe risikoen for nedslidning.

Det siger sig selv, at hvis man arbejder i et rødt felt en hel dag, og belaster de samme led og muskler dag ind og dag ud, ja, så vil der ske en nedslidning.

Vi mangler ikke viden; vi mangler en målrettet handling.
- Forbundssekretær Per Hansen

Derfor er løsningen at indføre intelligent rokering, hvor man rokerer rundt og arbejder med forskelligartet fysisk belastning, og skiftes til at arbejde i røde, gule og grønne zoner.

På den måde man undgår en konstant overbelastning af udvalgte muskler og led, og risikoen for nedslidning mindskes.

Mangelfuld oplæring

Det åbenlyse spørgsmål er naturligvis, hvorfor man ikke allerede arbejder med intelligent rokering, og lader farvekoderne styrer arbejdsdagen på slagterierne.

En del af svaret er, at rokering kræver, at den enkelte slagteriarbejder kan løse mange forskellige arbejdsfunktioner – og sådan er situationen ikke i dag. I dag kan de fleste slagteriarbejdere løse en 5-6 af de over 100 arbejdsfunktioner, der er på et slagteri.

Det siger sig selv, at hvis man arbejder i et rødt felt en hel dag, og belaster de samme led og muskler dag ind og dag ud, ja, så vil der ske en nedslidning.
- Forbundssekretær Per Hansen

Desværre fastholder slagterierne det ensidigt gentagede arbejde, når de fortsat kun oplærer nye kolleger i ganske få arbejdsfunktioner. Meget ville se anderledes ud, hvis slagterierne, når de henter nye folk ind, rekrutterer bredere og sikre sig, at nye kolleger kan indgå i en intelligent rokering.

Vi giver gerne en hånd

I Fødevareforbundet NNF vil vi utrolig gerne være med til at klæde de fremtidige slagteriarbejdere på.

Hvis vi i fællesskab kan beskrive, hvad det er for forskellige kompetencer, der er behov for, så kan vi også udvikle de nødvendige oplæringskurser. Det vil også gøre os i stand til at finde ledige hænder, der kan opkvalificeres og blive til den kvalificerede arbejdskraft, som slagterierne generelt efterlyser.

Og hvis vi så tager skridtet videre og prioriterer en målrettet efteruddannelse for nuværende slagteriarbejdere, ja, så nærmer vi os noget.

Skal færre slagteriarbejdere blive syge og nedslidte, så kræver det gennemgribende ændringer. Vi skal sørge for nogle sundere arbejdspladser, og vi skal sørge nogle mere varierede arbejdspladser.

Vi mangler ikke viden; vi mangler en målrettet handling.