Jeg mener

OK20: Stem, stem, stem!

Lige nu stemmer omkring 600.000 lønmodtagere om en ny overenskomst. I Fødevareforbundet NNF anbefaler chefforhandler og næstformand Jim Jensen et ja. Han undrer sig dog over den politiske indblanding i afstemningen og faglige ledere, der fralægger sig sit ansvar.

Stort set alle medlemmer af Fødevareforbundet NNF bliver i disse uger udstyret med en stemmeseddel. Det samme gør ca. 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked frem til den 15. april.
Den 16. april ved vi, om det samlet set er et JA eller et NEJ til de indgåede forlig og forligsmandens mæglingsforslag.

Selvom corona-krisen fylder rigtig meget i denne tid, så ser jeg også, at OK-resultaterne bliver heftigt debatteret i medierne og på de sociale medier. Det er for så vidt rigtig godt, at debatten kører - det skal den gøre.
Men jeg ville ønske, at det kun var lønmodtagerne - og eventuelt arbejdsgiverne - der deltog diskussionen, og at politikerne ville holde sig lagt væk.

Politikerne skal holde deres mund

Når politikkerne en stor del af tiden hylder den danske model, hvor forholdene på arbejdsmarkedet reguleres af arbejdsmarkedets parter, så burde de også vide, at de skal holde deres mund, når forhandlingsresultaterne skal stemmes af.

Og bare så ingen er i tvivl; det gælder ALLE politikere; uanset farve og politisk tilhørsforhold. Det gælder både de blodrøde, der mener, at forligene giver for lidt, og de helt mørkeblå, der synes, at forligene giver for meget.

Min melding til begge sider er klar: bland jer udenom. Det er medlemmerne af de overenskomstbærende forbund, der som eneste har ret til at mene noget om forligene. Der er hverken plads til eller behov for politiske udmeldinger.

Stem JA

Det vigtigste for mig er, at så mange medlemmer som muligt benytter deres ret til at stemme om deres overenskomst.

Og hvis du er i tvivl om, hvor dit kryds skal sættes, så kan du skele til Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse. Her anbefaler samtlige medlemmer nemlig, at du stemmer ja til din nye overenskomst.

Det samme gør de forskellige overenskomstområders forhandlingsudvalg. I Fødevareforbundet NNF er forhandlingsudvalgene sammensat af medlemmer og tillidsrepræsentanter ude fra virksomhederne. Det er altså folk, der selv skal arbejde under de nye overenskomster, der anbefaler deres kolleger at stemme ja.

Som chefforhandler for overenskomsterne og som ansvarlig for overenskomstområdet i Fødevareforbundet NNF glæder den massive opbakning til vores forhandlingsresultater mig utroligt meget.

JA skaber fremskridt – NEJ bremser udviklingen

Ligesom jeg har bidt mærke i de mange politikere, der diskuterer overenskomstresultaterne, så har jeg også lagt mærke til de mange faglige kolleger, der anbefaler alle medlemmer på alle overenskomstområder at stemme nej - uanset de opnåede resultater.

Altså et helt principielt nej.

Det spøjse er, at de principielle nej-sigere ofte er folk, der er store fortalere for de eksisterende overenskomster og den danske model.

Men de eksisterende overenskomster ville jo aldrig have set sådan ud, hvis de faglige ledere og medlemmerne gennem de sidste 100 år havde stemt nej. Goder som arbejdsmarkedspension, fritvalgsordning, ret til uddannelse, løn og genetillæg er blevet en del af overenskomsterne, fordi medlemmerne gennem årene har stemt JA.

Husk at stem!

Jeg undrer mig i mit stille sind over, at mange af de fagligt aktive – ja, endda enkelte faglige ledere (heldigvis ikke indenfor egne rækker) – der mellem overenskomstforhandlingerne, roser de opnåede resultater, aldrig nogensinde har taget ansvar for de indgåede forlig og anbefalet et JA.

Det er for mig dybt mærkeligt, at nogen bruger hele sit arbejdsliv på at tale det faglige arbejde op, på at tale de opnåede overenskomstresultater op, på at tale den danske model op - men som aldrig har anbefalet et ja til noget af det?

Jeg ved det godt, at jeg er ikke neutral i det her spørgsmål. Men i min verden er det ikke en luksus, man som ansvarlig leder kan tillade sig. I vores verden lever vi af lave resultater for vores medlemmer, og man opnår ingen resultater ved at kun kunne sige nej – resultater skabes ved at sige ja.

God afstemning derude – og husk at stem!