Nyhed

Seniorførtidspension blev Ryans redning

Da sygemeldte Ryan Fahnøe Clement fik kendskab til seniorførtidspensionen, gik det som smurt at få den tilkendt. Desværre er der fortsat kommuner, der sender borgere i ressourceforløb, selvom de lægelige vurderinger viser, at det er udsigtsløst, siger sagsbehandler.

I flere år døjede 63-årige Ryan Fahnøe Clement med smerter i kroppen, når han gik på arbejde. Efter 38 år som slagter på Danish Crown i Horsens, hvor hjælpemidler og solidt fodtøj først blev en realitet en del år efter Ryan startede, sagde hans krop nu fra.

Hele bevægeapparatet gjorde ondt efter de mange år, hvor han manuelt havde udbenet delstykker på slagteriet. Efter et hospitalsophold tvang de kroniske smerter i hænder, skuldre og ryg ham først på deltid og senere ud i en sygemelding.

Derfor var der ikke langt fra tanke til handling, da Ryan blev opmærksom på seniorførtidspensionen gennem et opslag på sin arbejdsplads.

- Det var min tillidsrepræsentant, der havde sat sedlen op. Før det anede jeg ikke, at ordningen fandtes. Det er ikke ligefrem noget, kommunerne reklamerer med, siger Ryan Fahnøe Clement.

Ryan frygtede kontanthjælp

Ryan Fahnøe Clement gik direkte til sin tillidsrepræsentant og bad ham sætte en sag i gang, så han kunne komme i betragtning til seniorførtidspensionen. Herfra gik det stærkt.

- Jeg var imponeret over, hvor glat det hele gik. Min tillidsrepræsentant tog kontakt til Fødevareforbundet NNF, som tog med mig til møderne hos kommunen. Her var de også ordentlige, og de lyttede til udtalelsen fra min egen læge, hvor der stod, at min krop var færdig efter mange års fysisk hårdt arbejde, siger Ryan.

Ryan oplever fortsat smerter i sin krop, og han holder mange pauser mellem hverdagens sysler. Men han er tilfreds med sin pensionstilværelse, og han er ikke i tvivl om, at hans fremtid havde set mere dyster ud, hvis han ikke havde fået seniorførtidspensionen.

- Det er helt sikkert, at jeg ikke kunne fortsætte med at arbejde. Jeg ville have været sygemeldt, til jeg røg på kontanthjælp. Jeg havde aldrig accepteret en arbejdsprøvning, for jeg søgte seniorførtidspensionen, fordi jeg på ingen måde kunne holde til at arbejde mere, siger han.

Sagsbehandler: Det er blevet nemmere at få tilkendt seniorførtidspension

Hos Fødevareforbundet NNF er sagsbehandler Palle Lind Ulriksen glad for afslutningen på Ryans sag. For et års tid siden var det meget vanskeligt at få tilkendt en seniorførtidspension, men på det seneste er flere af kommunerne blevet mere opmærksomme på den.

- Der er fortsat kommuner, som ikke er meget for at give seniorførtidspensioner, men efter medierne satte fokus på den, er det generelt blevet nemmere at få den. Der er også kommuner, som selv bringer den på bane nu. Før var det altid noget, vi skulle foreslå, siger Palle Lind Ulriksen.

Sagsbehandlingstiden varierer meget

Ifølge loven skal man ikke gennem lange ressourceforløb, når man søger en seniorførtidspension, understreger Palle Lind Ulriksen. Men det sker alligevel for rigtig mange, og sagsbehandlingstiden kan derfor variere meget.

Nogen er igennem et langt forløb, før de får en seniorførtidspension, og man får den kun, hvis man er så syg, at man ikke kan omskoles eller arbejde på nedsat tid.

- Det er stadigvæk ikke en ordning, man kan bruge, hvis man er nedslidt. Ryan var blevet syg af sine smerter, og det var derfor, han fik den, siger han.

Vigtigt at få smerter journalført hos lægen

Sagsbehandler Palle Lind Ulriksen forklarer, at det i Ryans sag var en klar fordel, at han de seneste år er gået til læge med sine smerter. Det betyder nemlig, at der foreligger dokumentation, fordi smerterne er journalført, og de smertestillende piller er på recept.

- Vi ser mange medlemmer, som venter med at gå til læge, eller som kæmper sig hen på jobbet og holder den kørende, selvom deres krop tydeligt siger fra. Men det er ikke et nederlag at gå til læge, og det er vigtigt at få smerter skrevet ind i journalen, siger Palle Lind Ulriksen.