Foto af Ole Wehlast taler som nyvalgt præsident til Nordisk Unions kongres
Nyhed

Ole Wehlast ny præsident for Nordisk Union

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, er valgt som ny præsident for Nordisk Union for fødevarearbejdere for en femårig periode.

Frem til 2024 skal forbundsformand for Fødevareforbundet, NNF Ole Wehlast, stå i spidsen for sammenslutningen af fødevarearbejdere i de nordiske lande. Nordisk Union repræsenterer omkring 130.000 fødevarearbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.

Samtidig med at Ole Wehlast overtager præsidentposten efter Henri Lindholm fra Finland, flytter Nordisk Unions sekretariat fra Helsinki til København.

Og der er nok at tage fat på for den nyvalgte præsident.

Tættere samarbejde styrker fødevarearbejderne

På Nordisk Unions kongres, der finder sted i Helsinki den 11. til 13. september 2019, er det endnu engang slået fast, at mange af de udfordringer, der presser danske fødevarearbejdere, også presser fødevarearbejdere i Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.

- Jeg kan faktisk kun se gode grunde til at styrke samarbejdet mellem de nordiske fødevareforbund. Vi er i høj grad i samme båd, og udefrakommende trusler i form af eksempelvis Brexit og Trump vil ramme nordiske fødevarearbejdere hårdt. Samtidig sidder vi over for mange af de samme arbejdsgivere: Arla, Danish Crown, Orkla og Lantmännen er store fødevarekoncerner, der har medarbejdere i flere af de nordiske lande.

- Jeg mener, at det vil gavne danske fødevarearbejdere, og deres kolleger i de andre nordiske lande, at vi rykker tættere sammen på lønmodtagersiden og gør fælles front, konstaterer Ole Wehlast.

Han understreger, at fælles indsatser ikke kun er gavnlige, når det gælder udefrakommende trusler eller klassiske lønmodtager/arbejdsgiver-kampe, men også i forhold til politisk interessevaretagelse kan et tættere nordisk samarbejde styrke fødevarearbejderne.

Værdig tilbagetrækning på nordisk plan

Det er ikke kun i Danmark, at folk lever længere og derfor også skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Men ligesom i Danmark er der fødevarearbejdere i Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne, der ikke kan holde til et arbejdsliv, der strækker sig op i 70'erne.

Derfor besluttede Nordisk Union på sin kongres at sætte netop udfordringerne ved en højere pensionsalder på dagsorden.

I en udtalelse fra kongressen hedder det blandt andet:

Nordisk Union vil arbejde for at:

  • der udvikles seniorordninger for dem, der kan og ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet
  • indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet øges; med det mål at reducere mængden af fysisk nedslidende arbejde og reducere medarbejdernes tempo på arbejdspladsen
  • der skabes politisk flertal for at udvikle fleksible pensionsordninger, så nedslidte arbejdere kan forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde og have mulighed for at få et lige så langt og værdigt liv, som borgere der ikke er nedslidte af deres arbejde.

Den nyvalgte præsident glæder sig over, at Nordisk Union har valgt at gøre spørgsmålet om værdig tilbagetrækning til et fælles nordisk anliggende:

- Vi er jo nået et langt stykke vej i Danmark, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil gavne vores sag, at der bliver lagt et generelt nordisk pres på det politiske system. Det understreger, at bekymringen ved at lade pensionsalderen stige for alle uden skelen til, hvilket arbejdsliv man har haft, og hvornår man begyndte på arbejdsmarkedet, ikke bare kan affejes som forkælede slagteriarbejderes klynk. Det er en reel udfordring - også udenfor Danmarks grænser, fastlår Ole Wehlast.

Næste skridt er at løfte spørgsmålet op på et europæisk plan på den kommende kongres i den europæiske sammenslutning af fødevarearbejdere EFFAT.

Ole Wehlast sammen med Eva Gouvelin (tv), der er leder af den svenske fagforening for fødevarearbejdere Livs, og Anne Berit Aker Hansen, der er leder af det norske fødevareforbund NNN
Ole Wehlast sammen med Eva Gouvelin (tv), der er leder af den svenske fagforening for fødevarearbejdere, Livs, og Anne Berit Aker Hansen, der er leder af det norske fødevareforbund NNN