Jeg mener

Forbundsformand: Befolkningen er delt i to grupper

Vi skal stoppe med at belønne lønmodtagere, der kan arbejde længere, og i stedet fokusere på de nedslidte, der ikke kan. Det mener forbundsformand Ole Wehlast.

I dag har den forhenværende regerings seniortænketank fremlagt sine anbefalinger til, hvordan vi får danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg har siddet med i tænketanken, og er der én ting, der er blevet tydeligt i vores arbejde, er det, at vores arbejdsmarked er delt i to: De, der kan arbejde efter pensionsalderen, og de, der ikke kan.

Indsatsen for at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet har indtil nu udelukkende koncentreret sig om den første gruppe. Man har først brugt pisken og stort set fjernet efterlønnen fuldstændig, og så har man brugt guleroden og belønnet de, der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet.

Penge kurerer ikke de slidte skuldre

I starten af november besluttede politikerne sig for endnu en gang at belønne seniorer, der vælger at blive på arbejdsmarkedet. Denne gang med en skattefri præmie på op til 67.000 kr. for at arbejde to år efter pensionsalderen.

Men man glemmer den anden gruppe: De der ikke kan arbejde så længe, fordi de er fysisk eller psykisk nedslidte. En ødelagt ryg bliver ikke bedre af, at efterlønnen ikke længere er en mulighed. Og en belønning på 67.000 kr. kurerer ikke de slidte skuldre.

Hvis man som mange af mine medlemmer har knoklet fra en tidlig alder med hårdt fysisk arbejde, så hjælper regeringens tiltag ikke noget. Tværtimod resulterer de i, at hårdtarbejdende lønmodtagere, der har slidt for fællesskabet, får en uværdig afsked med arbejdslivet.

Man giver til dem, der allerede har

Samtidig øger regeringens tiltag uligheden i samfundet, fordi man belønner de, der allerede har. Vi har i seniortænketanken fået lavet undersøgelser, der viser, at den første gruppe - de, der godt kan arbejde længere - i høj grad består af de bedst uddannede. De har ikke haft fysisk nedslidende job. De har gennem arbejdslivet tjent gode penge og har store pensioner. Denne gruppe belønner man for at arbejde længere.

Den anden gruppe - de, der er nedslidte og ikke kan arbejde længere - består i høj grad af lønmodtagere med kort eller ingen uddannelse. De har tjent mindre igennem arbejdslivet, og har sparet mindre op til pension. Denne gruppe får ingenting.

En værdig tilbagetrækning til alle

I stedet for at belønne dem, der i forvejen har meget, bør vi bruge pengene på dem, der knokler kroppen i stykker for Danmark. Vi skal for det første bruge flere ressourcer på uddannelse, så flere kan uddanne sig væk fra de mest nedslidende job. Så skal vi selvfølgelig også forbedre arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt op.

Og så SKAL vi have en ordning, så ansatte i brancher med en høj grad af nedslidning, kan få lov at forlade arbejdsmarkedet, før kroppen siger stop. Har man haft et langt arbejdsliv og ydet sig bidrag til fællesskabet, skal man ikke behøve at slæbe sig over målstregen.

Alle har ret til en værdig tilbagetrækning.