Nyhed

Ole Wehlast genvalgt som præsident for europæiske fødevarearbejdere

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast fortsætter i spidsen for de europæiske fødevarearbejdere. Det står fast efter tirsdagens generalforsamling i FDT (Food, Drink & Tobacco), hvor Ole Wehlast blev genvalgt som præsident.

Udfordringerne for de europæiske fødevarearbejdere er ikke blevet mindre i de 10 år forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast har været præsident for FDT, der er en del af den europæiske sammenslutning af fødevarearbejdere EFFAT.

Hvad enten det har drejet sig om den russiske handelskrig, økonomisk krise i Sydeuropa, stigende fattigdom i Østeuropa eller udsigten til Brexit, har det påvirket de europæiske fødevarearbejdere.

Derfor glæder det også i særlig grad Ole Wehlast at fremhæve nogle af de resultater og sejre, FDT har opnået i de år, han har siddet som præsident:

- I Tyskland er det lykkedes at få indført en mindsteløn, og nu også en lovgivning, der gør ejeren af slagterierne ansvarlig for de løn- og arbejdsvilkår, der er på slagteriet for de udstationerede arbejdere. Det tror jeg ikke det var lykkedes, hvis vi ikke havde været med til at synliggøre, hvad der sker i Tyskland, siger Ole Wehlast.

Han fremhæver også det udstationeringsdirektiv, som netop er blevet revideret af EU-Kommissionen, så det overordnede princip nu er "lige løn for lige arbejde", når en arbejder bliver udstationeret. Det indebærer, at udstationerede arbejdere som udgangspunkt skal være omfattet af nationale overenskomster.

Ifølge Ole Wehlast er det eksempler på, at en del af de udfordringer, danske fødevarearbejdere og deres europæiske kolleger står overfor, med fordel kan løftes i tæt samarbejde mellem nationale og internationale samarbejdsorganisationer.

Et nyt EU-parlament

Et emne, der fyldte en hel del på generalforsamlingen, var det kommende valg til EU-parlamentet, og udsigten til en ny EU-Kommission inden udgangen af 2019.

- Desværre har vi nationalkonservative regeringer i en række EU-lande, og der er medvind til de nationalkonservative kandidater til EU-Parlamentet. Det betyder, at vi ikke kan regne med automatisk støtte til fagbevægelsens mærkesager. Derfor er det helt afgørende, at vi og vores europæiske søsterorganisationer bruger tid og energi på at organisere og mobilisere fødevarearbejderne, så de stemmer de nogle politikere ind i EU-parlamentet, der vil arbejde for et mere fair og retfærdigt europæiske arbejdsmarked, lyder opfordringen fra Ole Wehlast.

Han understreger, at netop fødevarearbejdernes daglige arbejde er helt afhængig af de beslutninger, der bliver truffet i EU. Det gælder både i forhold til den arbejdsmarkedspolitik, der bliver ført, men også den fødevare - og landbrugspolitik, der regulere fødevareproduktionen. 

I Danmark er der valg til Europa parlamentet søndag den 26. maj.