Nyhed

Kampen for en værdig pension fortsætter!

Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, lover at forsætte kampen for at give nedslidte lønmodtagere ret til en værdig tilbagetrækning.

Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, lover at forsætte kampen for at give nedslidte lønmodtagere ret til en værdig tilbagetrækning.

For et halvt år siden fyldte pension og nedslidning ingenting, når man åbnede en avis eller så en nyhedsudsendelse. Og ingen af de mange politiske kommentatorer, der kloger sig på, hvad der optager danskerne, troede på, at det ville fylde noget i en valgkamp.

Det er der blevet lavet om på.

I den seneste tid har medierne været fyldt med historier om nedslidte danskere, som har svært ved at arbejde, til de når pensionsalderen. Det står klart for enhver, at nedslidning og pension bliver et af de afgørende emner ved det kommende folketingsvalg.

Det er ikke mindst Fødevareforbundet NNF's fortjeneste, at emnet er kommet højt op på den politiske dagsorden.

Vi har blandt andet hørt skræmmende historier om, hvordan hvert andet medlem må tage medicin for at klare arbejdsdagen. Fødevareforbundet NNF har også arrangeret møder over hele landet for at sætte fokus på problemet. Jeg vil gerne rette en stor tak til forbundet for den kæmpe indsat de har ydet, for at få emnet sat på dagsordenen.

Jeg har været ude i landet og debattere emnet. Og jeg mærker tydeligt, at det er noget, som optager rigtig mange mennesker. Og med god grund.

Jeg har en baggrund som ufaglært arbejder på Århus Havn. Og når jeg tænker på mine kollegaer fra dengang, så har jeg svært ved at se, hvordan de skal kunne klare deres job, til de når pensionsalderen.

Samtidig begynder vi nu at se konsekvenserne af, at de borgerlige partier - inklusiv Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - i 2011 besluttede at udfase efterlønnen. 

En ny rettighed

Det er derfor, at Socialdemokratiet har fremlagt et nyt udspil, der skal sikre en ny ret til tidlig pension. Vi har en kæmpeudfordring med især ufaglærte og faglærte, som er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder. Det er dem, som har udsigt til at være rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og som risikerer at blive nedslidte, før de når deres pensionsalder.

Det er vigtigt for os, at der bliver tale om en ny rettighed. Det skal ikke være endnu en ordning, hvor man skal igennem en lang række af arbejdsprøvninger, før man må gå på pension. Tværtimod er meningen, at man skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden kroppen siger helt fra.

Der er blevet taget rigtig godt imod vores forslag. Tak for det. Og nu ser det også ud til, at der sker noget på Christiansborg. Her har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkaldt til forhandlinger.

Men når vi husker på, hvad Lars Løkke tidligere har ment om pensionsalderen, så er der grund til at være på vagt. Det er ikke mere to år siden, han forsøgte at fremskynde en højere pensionsalder. Det fik vi heldigvis blokeret. Og de to andre partier i regeringen, Konservative og Liberal Alliance, har for nylig krævet, at de sidste rester af efterlønnen afskaffes. De vil altså gå i den stik modsatte retning og gøre det endnu sværere at trække sig tilbage.

Dansk Folkeparti har ganske vist meldt ud, at de støtter vores forslag om at lade pensionsalderen afhænge af hvor mange år, man har arbejdet. Det er vi selvfølgelig glade for. Men samtidig taler Kristian Thulesen Dahl stadig om, at han gerne vil i regering med Venstre efter folketingsvalget. Hvis Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister efter næste valg, støttet af Liberal Alliance og Konservative, så er der altså ikke meget, som tyder på, at vi får indført en ny rettighed. 

Derfor skal vi glæde os over, at vi har vundet første omgang og har fået sat emnet højt på dagsordenen. Men nu venter anden omgang, hvor vi skal sikre, at der også kommer en aftale, som sikrer en ny ret til tilbagetrækning. Det er derfor, at det kommende folketingsvalg bliver så utroligt vigtigt for alle, som bekymrer sig om nedslidning og retten til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen.

Leif Lahn Jensen.
Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.