Nyhed

Fødevareforbundet NNF skal bygge på de unge

Ungdommen i Fødevareforbundet NNF er ved at forberede et generationsskifte. På et aftenmøde i Holstebro kom det frem, at de unge mener, at forbundet kun styres af gamle mænd.

De unge medlemmer i Fødevareforbundet NNF rører på sig. Efter at forbundet i marts sidste år ansatte Adam Feldbæk Andersen som ungdomskonsulent, har unge i næsten alle afdelinger meldt sig under de unges faner.

- Det er på tide, at vi forbereder et generationsskifte. I dag styres forbundet jo udelukkende af gamle mænd, lød et af kampråbene, da Tommy Jensen og Steffen Jørgensen havde indkaldt til aftenmøde i Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland.

Der kom omkring en lille snes.

- Det er vildt flot, når man tænker på, at mødet finder sted en fredag aften, og at vi unge har rigtig meget andet at se til i vores fritid med familie og børn, sport og så videre. Tid er dyrebar. Derfor er det utrolig dejligt, at så mange valgte deres fagforening til, siger Tommy Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Fødevareforbundet NNF Ungdom er usynlige

Adam Andersen kunne fortælle, at interessen for et "ungdomsoprør" også ulmede i flere andre afdelinger.

- Der er selvfølgelig ikke tale om et decideret oprør, men mere om, at unge medlemmer samles for at forme fremtidens politik. Det er jo dem, der skal overtage ledelsen af forbundet. Og det kan man lige så godt begynde med tidligt.

Deltagerne i mødet kom med både ris og ros til arrangørerne. For flere var det første gang, de hørte om Fødevareforbundet NNF Ungdom.

- I er usynlige. Vi aner ikke, hvad I laver. Hvilke resultater, der er opnået og hvad der er planlagt. Hvis jeg ikke var blevet prikket på skulderen og spurgt, om jeg skulle til dette møde, så var jeg fortsat uvidende om, at der er noget, der hedder Fødevareforbunedt NNF Ungdom, lød et af udsagnene.

- Fødevareforbundet NNF Ungdom skal være meget mere synlig. Det må være en let sag at få navne og mailadresser på de medlemmer, der er under 36 år og skrive målrettet til dem, lød et andet.

Adam Andersen sagde, at man kommunikerer via de sociale medier, men det åbenbart ikke er nok.

- Brug forbundets hjemmeside, lød et forslag.

- Det gør vi også inden længe. Men enhver opstart tager tid, sagde Adam Andersen.

Ungdommen er fremtiden

Det har heller ikke været helt let at få en ungdomsafdeling op at stå i Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland. Tommy Jensen og Steffen Sørensen udgør tilsammen ledelsen, og de er begge blevet prikket på skulderen.

- Jeg blev spurgt af min talsmand på slagteriet i Herning, om jeg var interesseret. Og jeg skulle ikke have betænkningstid. Jeg sagde ja med det samme, bl.a. også for at få stillet min nysgerrighed: - Hvad laver det egentlig i min fagforening? siger Tommy Jensen.

Steffen Sørensen blev ligeledes opfordret til at gå aktivt ind i ungdomsarbejdet.

- Det var på et afdelingsmøde på Danish Crown i Herning. Der var nogle ting, jeg var utilfreds med. Jeg mente, at fagforening burde tage skeen i den anden hånd i dialogen med arbejdsgiverne. Efter mødet spurgte tillidsrepræsentant Kurt Høy, om jeg var interesseret i fagligt arbejde i Fødevareforbundet NNF Ungdom. Og svaret var ja! siger Steffen, hvis far, Hans Jørgen Nielsen, tidligere har siddet i afdelingsbestyrelsen.

- Det er meget vigtigt, at vi unge - og det vil sige til og med 35 år - står sammen og meget gerne på kryds og tværs af brancher og fagforeninger. I Fødevareforbundet NNF har vi flere brancher, og det vil være rigtig godt, at vi lærer hinanden meget bedre at kende. Selvfølgelig skal vi være faglige, men der skal også være meget plads til det sociale. Vi vil ikke være en flok brokrøve, men aktive unge mennesker, der kommer med vores forslag og vurderinger til ledelsen både i de lokale afdelinger og på landsplan.

- Det vigtigste er at få skabt et solidt fundament at bygge på. Vi skal finde emner, som ikke har eksisteret i fagforeningen og diskutere dem. Ungdommen er fremtiden. Derfor skal vi være med til at sætte den dagsorden, som vi senere skal overtage, siger Tommy og Steffen.

Fattede ikke en skid

Foruden ungdomskonsulent Adam Andersen var der inviteret tre unge oplægsholdere. En af dem var Lisette Hansen, 31, som har haft meget modgang, men lever og arbejder nu - med sine egne ord - på livets solside.

Lisette Hansen dumpede i folkeskolen. Det samme skete, da hun kom på handelsskole. Hun fik dog en uddannelse som isenkræmmer, men ville gerne prøve noget andet og fik job som tarmrenser på slagteriet i Horsens. En trafikulykke for halvandet år siden satte dog en brat stopper for hendes arbejdsliv.

- Men jeg var heldig. Jeg kom i praktik i Fødevareforbundet NNF Østjylland, hvor jeg bl.a. arbejder med ungdommen.

- Jeg var til møde i LO og fattede ikke en skid af, hvad der blev sagt. Det sagde jeg til LO-formanden. Til næste møde var hans tale forklarende og ikke umulig at forstå.

- Og hvad kan man så udlede af det? Jo, at man skal tale ungdommens sprog og være i øjenhøjde med dem. Jeg kendte intet til fagbevægelsen. Derfor var de intro-kurser, jeg kom på, virkelig givende. Jeg fik nogle redskaber, jeg kan bruge. Disse erfaringer vil jeg meget gerne give videre til andre unge, sagde Lisette Hansen blandt andet.

IKEA-modellen

En anden oplægsholder var Kamilla Kjærgaard, 25, som arbejder på lageret i Bæchs Konditori i Hobro. Hun sidder i ungdomsudvalget i Nordjylland.

Kamilla er uddannet social- og sundhedshjælper og blev senere handicaphjælper. Det var dog ikke et arbejde for hende, så da hun blev ledig, tog hun truck-sertifikat og fik job hos Bæchs.

- Da jeg var medlem af FOA, var jeg til flere arrangementer for unge. Det var rigtig godt. Da jeg spurgte ind til ungdomsarbejdet i Fødevareforbundet NNF blev der trukket på skuldrene. Det havde ligget stille siden midt i 80'erne.

Kamilla mente, at hun var klædt på til at være med i ungdomsarbejdet.

- Jeg kalder det IKEA-modellen, fordi vi gør ting sammen. Vi støder på problemer, men de løses, når vi er flere om det. Og når vi står med det færdige resultat, så kan vi godt være stolte. For her er noget, vi har gjort sammen.

Kamilla siger, at hvervningen af unge medlemmer, er noget af det vigtigste:

- Vi skal ud til de unge for at oplyse om vores fagforbund og specielt om, hvad vi unge laver.

Den tredje oplægsholder var Pia Jasper, 34, som er tillidsrepræsentant på Arla Holstebro Mejeri.

- Det er meget vigtigt, at vi unge ikke holder os tilbage, men kommer ind i kampen. Mange af vores tillidsvalgte hører til den ældre generation og har ikke øjnene åbne over for mange af de ændringer, der skal til på vores arbejdspladser.

- Derfor stillede jeg op, da der var valg til tillidsrepræsentant. Og vandt.

Pia Jasper siger, at enhver start er meget svær, og at hun var glad for, at hun havde sin fagforening i ryggen, når hun løb ind i et problem, hun ikke selv kunne løse.

- Det er tvingende nødvendigt, at de unge kommer til, sagde hun.

Mange udfordringer

Anders Løvbjerg er arbejdsmiljørepræsentant på Tulip i Herning og glad for, at han deltog i aftenmødet.

- Som arbejdsmiljørepræsentant kender jeg nogle af de unge medlemmer i forvejen, og jeg tror, at der ligger rigtig mange udfordringer foran os. Derfor skal der skabes nogle relationer på tværs af brancherne, så vi sammen kan løfte de problematikker, der er. Vi skal have et generationsskifte i Fødevareforbundet NNF. Derfor skal vi være klædt rigtig godt på fagligt og socialt. Og det er jeg sikker på, at Fødevareforbundet NNF Ungdom både kan og vil, siger Anders Løvbjerg.

Er du interesseret i at vide mere om Fødevareforbundet NNF Ungdom i Midt Vestjylland, kan du kontakte Steffen Jørgensen på tlf.: 28 45 75 85 eller Tommy Jensen på tlf.: 60 80 50 74.