Nyhed

I Colombia bliver slagteriarbejdere truet ud af deres fagforening

Arbejderne i Colombias svinesektor bliver mødt med chikane og truet med fyringer, hvis de melder sig ind i en fagforening eller engagerer sig i det faglige arbejde. Derfor støtter Fødevareforbundet NNF det colombianske fødevareforbund

Svinesektoren i Colombia er i hastig vækst, og mere end en halv million indbyggere i det latinamerikanske land er beskæftiget indenfor branchen. Men selvom beskæftigelsen inden for sektoren stiger, følger fagforeningsmedlemmer ikke med. Det colombianske fødevareforbund, SINALTRAINAL, der beskæftiger ansatte inden for alle dele af fødevarebranchen, tæller blot omkring 3.500 medlemmer.

Derfor har Fødevareforbundet NNF og Ulandssekretariatet, fagbevægelsens udviklingsorganisation, indgået et samarbejde med SINALTRAINAL for at støtte dem i at opbygge en stærkere fagbevægelse, der kan tale arbejdernes sag.

- En ordentlig tillidsrepræsentant ved, at menneskerettigheder, demokrati og faglig frihed er helt grundlæggende rettigheder, som vi må kæmpe for og forsvare over hele verden, fastslår forbundsformand for Fødevareforbundet Ole Wehlast.

Et af midlerne til højere organisering er stærke tillidsfolk. Derfor skal der uddannes 50 nye tillidsfolk, som skal udbrede kendskabet til faglige rettigheder og forhandle overenskomster med arbejdsgiverne, tilføjer Ole Wehlast.

Vil have 700 nye medlemmer

Frem mod 2021 vil SINALTRAINAL med Fødevareforbundet NNF's og Ulandssekretariatets støtte arbejde på at øge medlemstallet med 700 nye medlemmer inden for svinesektoren.

Men en undersøgelse foretaget af SINALTRAINAL viser, at arbejdsgiverne i Colombias fødevareindustri sætter mange kræfter ind på at holde arbejderne ude af fagforeningerne og på at sikre, at tillidsrepræsentanter og andre fagligt aktive slet ikke får mulighed for at komme i dialog med potentielle medlemmer.

Mange arbejdsgivere forbyder ifølge undersøgelsen ligefrem deres medarbejdere at være medlemmer af fagforeninger, og fyrer dem, der alligevel melder sig ind. Sammen med risikoen for trusler og chikane er det en stærkt medvirkende årsag til, at der er så få medlemmer af SINALTRAINAL, konkluderer undersøgelsen.

Farligt at gå på medlemsjagt

Når det colombianske fødevareforbund nu vil forsøge at hverve flere medlemmer, sker det være med livet som indsats. Alene i perioden fra 1986 til 2013 er 26 af SINALTRAINALs ledere blevet dræbt på grund af deres faglige arbejde.

Det er især bevæbnede paramilitære grupper og narkobander, der slår fagforeningslederne ihjel, fortæller Mads Bugge Madsen, der er leder af Udlandssekretariatet.

- Selvom Colombias økonomi er en af de hastigst voksende i Latinamerika, så er landet samtidig præget af en enorm ulighed. Mange almindelige mennesker mærker ikke noget til den økonomiske fremgang. Når de demokratisk valgte politikere eller fagforeninger råber op om bedre vilkår, lægger de sig ud med de kriminelle bander, der gerne vil styre Colombia uden indblanding fra folkelige bevægelser, siger han.

Derfor foregår organiseringen af nye medlemmer også på en helt anden måde, end vi er vant til i Danmark:

- Vi er nødt til at tage utraditionelle metoder i brug for at komme i kontakt med de nye medlemmer fra svinesektoren. Repræsentanter fra fagforeninger får ikke adgang til slagterierne og må heller ikke dele materiale ud, derfor er vi nødt til at gå nye veje i kampen for at sikre arbejderne bedre løn- og arbejdsvilkår, siger Juan Galvis, organisationssekretær i SINALTRAINAL i Colombia.

Medlemmerne af SINALTRAINAL vil blandt andet opsøge deres kolleger på privatadressen, på sociale medier eller i forbindelse med eksempelvis sportskampe, forklarer han.

Juan Carlos Galvis er organisationssekretær i det colombianske fødevareforbund SINALTRAINAL
Juan Carlos Galvis er organisationssekretær i det colombianske fødevareforbund SINALTRAINAL