Nyhed

Finanslov 2020: Slut med opholdskrav og gebyr for danskundervisning

Næste års finanslov var værd at vente på. Den byder på flere positive tiltag, lyder det fra Fødevareforbundet NNF.

Muligvis måtte vi vente lidt længere tid, end vi plejer, men ifølge forbundsformand for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, er den socialdemokratiske regerings første finanslov ventetiden værd.

- Det er en finanslov, der bærer tydeligt præg af, at regeringsmagten har skiftet, og at det nu er velfærdsløft og ikke skattelettelser, der bliver prioriteret. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at regeringen har besluttet at fjerne opholdskravet pr. 1. februar næste år. Vi havde adskillige medlemmer, der risikerede at komme i klemme, men de kan nu ånde lettet op, siger han.

Opholdskravet blev indført for et års tid siden af den borgerlige regering. Det betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i mindst syv år af de seneste 12 år for at få dagpenge.
Kravet fik en del udenlandske medlemmer til at melde sig ud af Fødevareforbundet NNF's a-kasse, fordi de ikke ville få ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

Regeringen lægger op til, at der bliver der indført en overgangsordning, så dem, der har meldt sig ud på grund af opholdskravet, kan melde sig ind i a-kassen igen og undtages fra reglen om, at man skal have været medlem af en a-kasse i 12 måneder for at have ret til dagpenge.

Muligheden for genindmeldelse kommer til at gælde fra 1. februar til 31. juli 2020.

Gebyr på danskundervisning bliver fjernet

En anden markant ændring er beslutningen om at afskaffe deltagerbetaling på danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere og studerende.

I dag skal udenlandske medarbejdere, der gerne vil lære dansk, have 2.000 kroner op af lommen pr. modul.

- Det er rigtig, rigtig godt, at brugerbetalingen endelig bliver fjernet igen. Det giver vores tosprogede medlemmer meget bedre mulighed for at blive bedre til dansk og dermed blive godt integreret på det danske arbejdsmarked og danske samfund. Jeg håber nu, at arbejdsgiverne vil gribe bolden og understøtte indsatsen for, at lønmodtagere på de danske arbejdspladser forstår og taler dansk, siger Ole Wehlast.

Ændringerne træder i kraft fra 1. juli 2020, og der er afsat en ramme på 75 millioner kroner i 2020 og 145 millioner kroner årligt fra 2021 til at afskaffe deltagerbetalingen.

Ole Wehlast glæder sig samtidig over, at finansloven ikke - med undtagelse af tobaksområdet - indeholder nye afgifter på danske fødevarer:

- Danske varer konkurrerer på et globalt marked, og derfor er det positivt, at regeringen ikke har følt sig fristet til at øge afgifterne på danske fødevarer. Det er vigtigt, at vi bevarer vores konkurrencekraft på netop det område.

Læs finansloven her