Nyhed

Rapport fastslår: Fysisk arbejde er nedslidende

Hårdt fysisk arbejde har konsekvenser, når man kigger på, hvor længe en lønmodtager har tilbage på arbejdsmarkedet før den endelige tilbagetrækning. Det fastslår en netop offentliggjort rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
"Vi er stolte af denne her produktion," siger Anette Andrea Olsen (th). Hun er talsmand for kollegerne og har været 32 år på slagteriet i Ringsted. "Vi laver specialvarer, og det er det, der gør det sjovt."

Mænd og kvinder, der har høje fysiske krav på jobbet, har i gennemsnit færre år på arbejdsmarkedet, mere tid med langtidssygefravær og mere tid med ledighed, end lønmodtagere med lave fysiske arbejdskrav har.

Det fastslår rapporten "Den forventede arbejdslivslængde i DK - et studie af arbejdsmiljø og fastholdelse på arbejdsmarkedet", som har ligget klar til udgivelse hos NFA siden jul, men som først nu er blevet offentliggjort.

Læs mere her: Central rapport om nedslidning har ligget i regeringens skuffe siden jul

 - Rapportens resultater er desværre ikke overraskende for mig. Det underbygger, hvad vi hele tiden har sagt:Der er behov for en værdig tilbagetrækning for de nedslidte. Det er ikke rimeligt, at vores pensionsvilkår er ens, når vores arbejdsliv så langt fra er det, siger forbundsformand i Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast.

Arbejdsmiljøet er afgørende

Lønmodtagere med høje fysiske krav i arbejdet havde i gennemsnit 22 % færre produktive arbejdsår end lønmodtagere med lave fysiske krav i arbejdet. Tallene var hhv. 16 % for mænd og 27 % for kvinder. De to sammenlignede grupper er ens, når det gælder uddannelsesniveau, jobgruppe, BMI (body mass index) og rygning.

Resultaterne i rapporten viser meget klare tendenser i arbejdsmiljøets sammenhæng med arbejdslivslængden, som er et estimat for, hvor mange år en lønmodtager har tilbage på arbejdsmarkedet før den endelige tilbagetrækning.

I rapporten understreges det, at disse tendenser ikke nødvendigvis er udtryk for kausale sammenhænge, da arbejdslivslængde også afhænger af konjunkturer, pensionsalder samt love og regler om sygedagpenge, førtidspension og efterløn. Men rapporten konkluderer, at der ved forskellige former for arbejdsmiljø ses forskelle i den forventede arbejdslivslængde.

-  Over halvdelen af mine medlemmer må spise smertespillende piller for at gå på arbejde, og det gælder også yngre medlemmer. Så det er ikke raketvidenskab, at de selvfølgelig ikke kan holde til at arbejde ligeså længe som lønmodtagere i mindre hårde fysiske jobs, siger forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast.

Læs rapporten her