Foto af Ole Wehlast (Fødevareforbundet NNF), Leif Nielsen (DI Fødevarer), Lizette Risgaard (LO) og Karen Hækkerup (Landbrug & Fødevarer) i en levende debat om fremtiden for dansk fødevareindustri
Nyhed

Fremtidens fødevareindustri til debat

Hvordan ser fremtiden ud for fødevareindustrien? Er det kun mørke skyer, der truer – eller er der også udsigt til en lys fremtid? Det var omdrejningspunktet for Den Fødevareindustrielle Landsklubs årlige konference

Hvordan ser fremtiden ud for fødevareindustrien? Er det kun mørke skyer, der truer - eller er der også udsigt til en lysfremtid? De spørgsmål var omdrejningspunktet for Den Fødevareindustrielle Landsklubs årlige konference.

Tillidsrepræsentanter fra fødevareindustrielle virksomheder over hele Danmark havde sat hinanden stævne for henover to dage at tage temperaturen på den danske fødevareindustri. 

Fremtiden byder på en højere pensionsalder - og hvordan hænger det sammen med et produktionsdanmark?

Skidt, hvis man skal tro tillidsrepræsentanterne.

At tro, at man kan starte på arbejdsmarkedet som 17-årig, og så arbejde i produktionen til man fylder 74 år, er galimatias. Der var derfor stor opbakning til Fødevareforbundet NNF's politiske krav om at få en ordning, der kan tage hånd om nedslidte medarbejdere. 

Samme opbakning var der også at spore til en anden af fremtidens udfordringer.

Robotterne kommer

Robotterne kommer, og de tager den kunstige intelligens med. Det kommer til at koste tusindvis af danske arbejdspladser.

Sådan lyder skrækscenariet ofte. Men hvad hvis nu robotterne i stedet redder de danske arbejdspladser?

Mulighederne er næsten uendelige, hvis man skal tro centerchef ved Teknologisk Institut Niels-Henrik Grothe. Fremtidens teknologi vil tilpasse sig de forskellige processer og forbedre produkterne og samtidig gøre arbejdslivet både lettere - og måske endda - sjovere.

Men det kræver et positivt samspil mellem robot-udviklerne, produktionsmedarbejderne og ikke mindst arbejdsgiverne. For teknologien kræver, at der er plads til at lege og forsøge sig frem. Og det kræver, at arbejdsgiverne ikke blot investerer i teknologien, men også i uddannelse af medarbejderne.

- Til gengæld er jeg ikke så bekymret for, at teknologien nødvendigvis vil efterlade de ufaglærte produktionsmedarbejdere på perronen. Det kræver som bekendt ikke en faglig uddannelse at være god til at spille Counter-Strike.  Men der vil naturligvis være forskel på, hvor motiveret medarbejderne vil være for at lege med.  Og her skal fagforeningerne være med til at sikre, at teknologien bliver introduceret og udbredt på en måde, der får så mange som muligt med, lyder opfordringen fra Niels-Henrik Grothe.

Mørke skyer truer

Fagforeningens vigtige betydning for fremtidens fødevareindustri var også oppe at vende, da direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup, direktør for DI Fødevarer Leif Nielsen, formand for LO Lizette Risgaard og forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast satte sig sammen for at diskutere, hvad der rør sig inden for fødevarebranchen.

Selvom brillerne var forskellige og havde forskellig styrke, så var panelet dog enige om, at fremtiden kræver samarbejde og en fælles indsats, hvis ikke de mørke skyer, der truer skal slukke den danske fødevareindustri. Arbejdstager, arbejdsgiver og fødevarebranchen skal stå skulder ved skulder, når udfordringerne byder op til dans. 

Spørgsmål om, hvordan brexit lander - det udgjorde et selvstændigt debatpunkt - handelskrige mellem USA, EU, Rusland og Kina, klimaforandringer, mangel på kvalificeret arbejdskraft, nye platformsøkonomier og ændrede forbrugsvaner er blot et lille udpluk af de trusler, som dansk står fødevareindustri overfor.

Men med en koordineret indsats, hvor enhver tager ansvar for helheden og byder ind med mulige løsninger, så var panelet enige om, at det hele nok skal gå. For fødevareindustrien løser en af de vigtigste samfundsopgaver af dem alle; de brødføder den danske befolkning - og en stor del af verdens befolkning.

Og uanset, hvad der så end sker i verden omkring os, så er én ting sikker: Mennesker skal have mad, og dermed er fremtiden for den danske fødevareindustri altid lys.