Nyhed

Ussel og umenneskelig behandling af udenlandske chauffører

Tillidsfolkene for de danske slagteriarbejdere er utilfredse med slagteriernes reaktion på afsløringerne af umenneskelige vilkår for udenlandske chauffører

Tillidsfolkene for de danske slagteriarbejdere er utilfredse med slagteriernes reaktion på afsløringerne af umenneskelige vilkår for udenlandske chauffører

100 tillidsfolk for slagteriarbejderne i Danmark er i disse dage samlet i Silkeborg. De kommer herfra med en fælles udtalelse om afsløringerne af vognmandsfirmaet Kurt Beiers behandling af udenlandske arbejdere:

Der skal fra vores side lyde en skarp kritik af vognmandsfirmaet Kurt Beiers uanstændige behandling af chauffører fra lande uden for EU.

Vi ved, at vognmandsfirmaet udfører omfattende opgaver for Danish Crown, og vi tillidsfolk har derfor rettet henvendelse til ledelsen for at høre, hvordan man vil sikre, at samarbejdspartnere og leverandører behandler mennesker ordentligt, samt hvorledes man kan tage et ansvar for, at det sker - i stedet for at fralægge sig ansvaret.

Vi har fået det svar, at Danish Crown har startet en undersøgelse, men endnu ikke har gennemført konkrete tiltag. Vi mener ikke, at Danish Crown dermed har taget klart afstand fra Kurt Beiers praksis. Det finder vi kritisabelt, da der med de fremkomne oplysninger, ikke kan herske tvivl om, at firmaet har handlet dybt amoralsk og sat profit langt over menneskelige hensyn. Hvilket Danish Crown ikke bør kunne acceptere.

Stop samarbejdet med Kurt Beier

Vi ved, at det kan være svært for Danish Crown at kontrollere andre firmaers praksis, men vi konstaterer også, at flere firmaer har stoppet samarbejdet med Kurt Beier som direkte konsekvens af sagen. Vi opfordrer Danish Crown til at gøre det samme. Vi mener, at virksomhedens CSR-politik forpligter den til at sikre, at samarbejdspartnere tilbyder ordnede forhold for medarbejderne og overholder almindelig god moral - og som minimum reagerer, når man erfarer, at det ikke er tilfældet.

Vi opfordrer ligeledes det politiske system i Danmark til at sikre, at denne udnyttelse af arbejdskraft fra lande uden for EU ikke kan finde sted.

Formanden for Tillidsmandskollegiet Brian Vestergaard udtaler på vegne af Tillidsmandsmødet:

"Hvis juraen tillader udnyttelse af mennesker fra eller uden for EU, ja, så må lovene laves om. Og såfremt virksomhederne udnytter en sådan utilstrækkelig lovgivning, må det bringes til ophør snarest muligt. Alt andet vil være forkert, måske ikke juridisk, men moralsk og etisk."

- Tillidsrepræsentanterne for de danske slagteriarbejdere