Nyhed

Konflikt på det offentlige område – hvordan påvirker det mig?

Den varslede konflikt på det offentlige område kan ikke undgå at ramme medlemmerne af Fødevareforbundet NNF på forskellig vis. Læs hvordan du skal forholde dig.

Den varslede konflikt på det offentlige område kan ikke undgå at ramme medlemmerne af Fødevareforbundet NNF på forskellig vis. Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig

Omkring 750.000 offentligt ansatte skal have fornyet deres overenskomst, men alle forhandlinger er brudt sammen, og i går udsendte det såkaldte Forhandlingsfællesskab, der repræsenterer en lang række af organisationerne for de offentligt ansatte lønmodtagere, konfliktvarsel.

Forhandlingerne fortsætter dog i forligsinstitutionen, og kun hvis de heller ikke der når frem til et forhandlingsresultat, kan en konflikt på det offentlige arbejdsmarked bryde ud.

Men hvad betyder det for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF?

Medlemmer, der arbejder i det offentlige

Fødevareforbundet NNF har cirka 50 medlemmer, der arbejder i det offentlige, og som derfor skal have deres overenskomst fornyet. Selve forhandlingerne varetages af et forhandlingsfællesskab, og Fødevareforbundet NNF sidder altså ikke med ved forhandlingsbordet.

Medlemmerne er Fødevareforbundet NNF på det offentlige område er indtil videre ikke udtaget til konflikt. Hvis forhandlingsfællesskabet på et senere tidspunkt anmoder om, at det sker, vil forbundet naturligvis overveje dette.

Fødevareforbundet NNF's hovedbestyrelse har - som det hedder - åbnet strejkekassen, og hvis medlemmer enten bliver udtaget til strejke eller ramt af lockout, vil de modtage konfliktunderstøttelse herfra.

Medlemmer vil få direkte besked af forbundet, hvis de bliver udtaget til konflikt.

Medlemmer, der bliver afskåret fra at udføre deres arbejde

Selvom medlemmerne af Fødevareforbundet NNF ikke direkte bliver omfattet af konflikten, så kan den få stor indflydelse på deres arbejde.

Det gælder eksempelvis, hvis medarbejderne i fødevarekontrollen bliver omfattet af konflikten og derfor ikke kan udføre deres arbejde. Det kan betyde, at virksomhederne ikke kan fortsætte deres produktion, og derfor må opsige deres medarbejdere.

Hvis virksomhederne vælger at opsige medarbejdere med baggrund i konflikten, er det vores vurdering, at medlemmer af a-kassen vil være berettiget til at modtage dagpenge. 

De vil dog skulle opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge.

Læs mere om dagpengeregler i forbindelse med konflikt

Medlemmer, der rammes af konflikten på andre måder

Hvis det ender med en konflikt på det offentlige område, vil mange familier blive ramt.
Indtil videre er der varslet konflikt for bl.a. pædagoger, skolelærer og plejepersonale, men også den offentlige transport kan blive ramt, og mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF vil måske få problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. 

Som udgangspunkt er det ikke arbejdsgivernes ansvar at finde løsninger for deres ansatte. Man har altså eksempelvis ikke ret til at blive hjemme fra arbejde, fordi ens børn ikke kan komme i skole.

I forbindelse med tidligere konflikter arrangerede arbejdsgivere pasningsordninger for de ansattes børn. Heller ikke dette er dog uproblematisk i forhold til ansvar, børneattester, forsikringer godkendelser og lignende.

Hvis man har vanskeligt ved at møde på arbejde som følge af konflikten, skal man kontakte sin tillidsrepræsentant og arbejdsgiver og prøve at finde en løsning.

Udfør ikke konfliktramt arbejde

Hvis en konflikt bryder ud, vil mange blive presset - også de private arbejdsgivere.
Skulle din arbejdsgiver - stik mod enhver fornuft - bede dig om at udføre konfliktramt arbejde, skal du øjeblikkeligt henvende dig til din tillidsrepræsentant eller direkte til Fødevareforbundet NNF.

Hold dig orienteret

Som det nok også fremgår af denne artikel, er meget endnu uvist i forhold til en mulig konflikt.

Denne usikkerhed gælder ikke kun for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF, men for hele arbejdsmarkedet, både det offentlige og det private.

-    Konflikt er det ultimative våben i arbejdskampen mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og begge parter har en interesse i at skabe så megen usikkerhed og frygt for en konflikt, som muligt. En konflikt skal kunne mærkes og gøre ondt, ellers mister den sin funktion, forklarer næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen.

Medlemmer er altid velkommen til at kontakte Fødevareforbundet NNF, hvis de har spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig under en konflikt.

-    Du kan også tale med din arbejdsgiver om de mulige konsekvenser af en konflikt, og ellers følge med i medierne, lyder opfodringen fra Jim Jensen.

Godt at vide: