Nyhed

Blog: Landbrug og Fødevarer burde politisk lægges på is

Landbrug & Fødevarer bør bakke mere klart op om den danske model og overenskomster

Landbrug & Fødevarer bør bakke mere klart op om den danske model og overenskomster

Formanden for den store toneangivende interesseorganisation Landbrug & Fødevare, Martin Merrild, har til medierne udtalt, at den danske model og overenskomstsystemet ikke nødvendigvis skal gælde mindre bedrifter eller virksomheder.

Det groteske er, at han samtidig udtaler, at han bakker op om systemet for store virksomheder - men altså ikke for mindre steder.  

Men de overordnede rammer og rettigheder i et arbejdsforhold kan ikke blot aftales over køkkenbordet.

Antallet af arbejdsulykker på uorganiserede arbejdspladser taler sit tydelige sprog.

Uden en overenskomst, står lønmodtageren med hatten i hånden, når der skal laves en ansættelseskontrakt.

Det gælder desværre også, når det kommer til rettigheder. Men når underskriften er sat, er det kun det, der står i ansættelsesaftalen, der er gældende.

Hvis arbejdsgiveren ser overenskomsten som et snærende bånd, så lad medarbejderne vælge en tillidsrepræsentant og indgå lokalaftaler.

På den måde kan overenskomsten tilpasses det enkelte sted. Det er netop er formålet med fællesoverenskomsterne.

Både for arbejdsgivere, medarbejdere og arbejdsmarkedet som helhed, er ordnede forhold med overenskomster at foretrække.

Hvis Martin Merrild fastholder sin overenskomstfjendtlige holdning, så må han forvente, at alle lønmodtagerorganisationer lægger det politiske samarbejde med mere på is.

I hvert fald indtil Landbrug & Fødevarer anbefaler, at også lønmodtagerne på mindre bedrifter eller virksomheder får samme rammer og rettigheder som det øvrige arbejdsmarked.