Foto af Tillidsfolk på mindre og mellemstore danske mejerier har startet et netværk for bl.a. at samle kolleger nok til uddannelseshold, sparre om faglige sager mm.
Nyhed

Tillidsfolk samarbejder på tværs af mejerier

I nyt netværk hjælper tillidsfolk fra mejerier hinanden med sager, uddannelse og hvad de ellers som fagligt aktive kan have brug for.

I nyt netværk hjælper tillidsfolk fra mejerier hinanden med sager, uddannelse og hvad de ellers som fagligt aktive kan have brug for.

Tillidsfolk på tværs af fagforeningerne Fødevareforbundet NNF, 3F og Danske Mejeristers Fagforening og på tværs af en række mejerier udenfor Arla-hatten har lavet et nyt netværk for at sparre med hinanden. Dermed kan de eksempelvis sende folk på kursus sammen, få gode råd til en konkret sag og meget andet.

- Det er rigtig godt at snakke med andre, som har stået med samme problem og selv har løst det allerede på en lignende arbejdsplads, siger Trine Hermann og Lone Nielsen, som er henholdsvis arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant hos Løgismose Mejeri på Fyn.

Sammen kan vi rykke

I det nye netværk er tillidsfolkene fra Thise Mejeri, fra en af de større arbejdspladser. Alligevel ser de stor værdi i netværket, fortæller fællestillidsrepræsentant Kaj Andersen.

- Vi er bare mange mejerier, som ikke har samme gear af tillidsvalgte, som de har i Arla og dermed hænder til at løfte indsatsen. Samtidig kan vi høre, at når vi snakker sammen mellem mejerierne, så er der store forskelle på, hvad folk bliver tilbudt i empelvis uddannelse. Sammen kan vi give hinanden inspiration, sparring i konkrete sager og sende kolleger på kursus, fordi vi sammen kan samle folk nok til et kursushold, siger han.

Han er initiativtager til netværket, som samler folk fra en bred kreds af mejerier i det danske landskab. Netværket er dog uden Arla i første omgang.

- Vi har intet imod Arla, og vi samarbejder gerne med dem. Vores opgave er dog, at vi sammen kan tilbyde noget af det, som Arla klarer internt, fordi de er så mange ansatte og mejeri-anlæg tilsammen, siger han.   

Hos arbejdsgiverne tager produktionschef Nick Nørregaard fra netop Thise godt imod initiativet.

- Vores udfordring er, at vi skal samle 18 medarbejdere, hvis vi selv skal oprette et specifikt kursus. Det er ikke lige sådan at undvære 18 mand på en gang i produktionen på et mejeri af vores størrelse. Hvis vi sammen kan pulje medarbejdere, så betyder det, at vi kan sende nogle af sted af gangen, siger han.

Bliver du inspireret af netværket blandt de mindre og mellemstore mejerier? Er du interesseret i at deltage eller vil selv gøre noget lignende i din branche?

Så kan du kontakte Kaj Andersen på mail lenekaj@itfaq.dk og høre mere.