Foto af Forbundssekretær Flemming Mogensen er tilfreds med den nye overenskomst melllem Fødevareforbundet NNF og COOP
Nyhed

Ny overenskomst med COOP på plads

Efter næsten et års forhandlinger, lykkedes det den 23. januar Fødevareforbundet NNF og COOP at blive enige om en ny overenskomst for bagere og slagtere ansat i COOP

Efter næsten et års forhandlinger, lykkedes det den 23. januar Fødevareforbundet NNF og COOP at blive enige om en ny overenskomst for bagere og slagtere ansat i COOP


- Jeg er tilfreds. Vi har i store træk sikret bagerne og slagterne i COOP det samme som de øvrige områder fik ved overenskomstforhandlingerne i 2014.

Det siger Flemming Mogensen forbundssekretær for butiksområdet i Fødevareforbundet NNF  om det forlig, der fredag den 23. januar blev indgået mellem Fødevareforbundet NNF og COOP.

COOP har sikret sig en øget fleksibilitet for mestersvendene i form af en såkaldte "jobløn".

Til gengæld har Fødevareforbundet NNF sikret lidt ekstra økonomi til fritvalgsordningen.

Den hidtidige overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og COOP udløb 1. marts 2014, og medarbejderne har arbejdet under denne, mens forhandlingerne har stået på.

Den nye overenskomst træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2014, så snart de praktiske ting er på plads.

Ligesom de øvrige overenskomster, der blev indgået i 2014, er der tale om en 3-årig overenskomst, der løber frem til 1. marts 2017.

Her finder du det protokollat, der ligger til grund for den nye overenskomst