Foto af Fællestillidsrepræsentant Kaj Andersen og tillidsrepræsentant Per Mikkelsen fra Thise Mejeri gav deres erfaringer videre til kollegerne i Sydjylland på et møde i Esbjerg. Her ses de med faglig konsulent Finn Ladegaard til højre.
Nyhed

Hellere gulerod end pisk

På Thise Mejeri har man succes med at få folk organiseret. Nu føres erfaringerne videre til kollegerne i Sydjylland

På Thise Mejeri har man succes med at få folk organiseret. Nu føres erfaringerne videre til kollegerne i Sydjylland

På det økologiske mejeri i Thise på Salling har man så gode resultater med at få de ansatte organiseret i Fødevareforbundet NNF, at erfaringerne nu føres videre til kollegerne i Sydjylland.

Bliver de også en succes her, er det meningen, at de skal udbredes på landsplan.

I første omgang har kollegerne fra Thise Mejeri fortalt om deres erfaringer til kolleger fra bl.a. Esbjerg Mejeri og mejeriet i Taulov.

Men faglig konsulent Finn Ladegaard regner med, at det skal udvides som ringe i vandet, så mange flere tillidsrepræsentanter kan få glæde af de redskaber, som tillidsfolkene fra Thise Mejeri kan lægge i deres faglige værktøjskasse.

- Og det gælder ikke bare inden for mejerisektoren. De andre brancher i Fødevareforbundet NNF skal også meget gerne med, siger Finn Ladegaard.

De har lagt bevidst strategi

Fællestillidsrepræsentant Kaj Andersen og tillidsrepræsentant Per Mikkelsen fra Thise Mejeri har lagt en bevidst strategi for at få flere kolleger organiseret i Fødevareforbundet NNF.

- Vi bruger hellere gulerod end pisk. Det kunne aldrig falde os ind at presse kolleger til at blive organiseret i Fødevareforbundet NNF. I stedet informerer vi - når vi bliver spurgt - om alle de fordele, der er ved at være medlem af NNF, siger Kaj Andersen.

Det er især de uorganiserede, som de to tillidsrepræsentanter gerne vil i dialog med. 

- De kolleger, vi skal have fat på, er dem, som enten er medlem hos en af de alternative, gule foreninger eller ikke organiseret overhovedet. En del siger fra, fordi de mener, at kontingentet er for højt og de føler, at de ikke får noget for deres kontingentkroner. Andre har den stålfaste opfattelse, at de overhovedet ikke skal i en fagforening, siger Per Mikkelsen og fortsætter.

- Vi har lagt en bevidst strategi. Alle har krav på hjælp og rådgivning, når der er brug for det. Men vi hjælper kun tre gange. Herefter kræver vi, at pågældende skal melde sig ind i fagforeningen.

Samtidig skal det være helt tydeligt hvad man får for sine kontingentkroner. 

- Et af vores vigtigste redskaber er information. Når der kommer nyt fra Fødevareforbundet NNF bliver det hængt op i frokoststuen. Her ligger også et eksemplar af overenskomsten. Men ellers er det kommunikationen med den enkelte kollega, der er vigtigst. At vi får informeret om, hvad man får for sine medlemskroner, siger Kaj Andersen.

Fra fire til snart 40 medlemmer

Da Kaj Andersen for omkring fem år siden blev den første valgte tillidsrepræsentant på Thise Mejeri, havde Fødevareforbundet NNF fire medlemmer på mejeriet.

Siden er Kaj Andersen valgt til fællestillidsrepræsentant og Per Mikkelsen som tillidsrepræsentant.

Deres indsats har betydet, at antallet af medlemmer af Fødevareforbundet NNF er steget, så det snart nærmer sig 40.

- Det er vigtigt for os at fortælle uorganiserede kolleger om, at de står meget dårligt, hvis vi kommer ud i en konflikt. Det var tæt på ved de sidste overenskomstforhandlinger. Var en konflikt blevet en realitet, havde ledelsen indskærpet, at det var alle - organiserede og uorganiserede - der måtte forlade arbejdspladsen. Her ville de uorganiserede have stået utrolig dårligt, fordi de ikke havde fået hjælp nogen steder fra, siger Kaj Andersen.