Foto af – Jobbet som tillidsrepræsentant kan nogle gange være krævende, siger Kirsten Davidsen.
Nyhed

Her er det TR der byder nye medarbejdere velkommen

På Hilton Foods i Hasselager er både medarbejderne og ledelsen begejstrede for den store indsats, som tillidsrepræsentant Kirsten Davidsen gør

På Hilton Foods i Hasselager er både medarbejderne og ledelsen begejstrede for den store indsats, som tillidsrepræsentant Kirsten Davidsen gør

Tillidsrepræsentanten på Hilton Foods Danmark i Hasselager ved Århus, Kirsten Davidsen, får meget stor anerkendelse fra både kolleger og ledelsen for det arbejde hun udfører.

Thomas Pedersen fra produktionen siger:

- Kirsten er der altid - med tryg på altid - når man har brug for hende.

Produktionschef Torben Pedersen:

- Kirsten gør en ekstraordinær indsats til glæde og gavn for hele virksomheden.

Tillidsrepræsentant Kirsten Davidsen er glad for de rosende ord, men ser nu ikke sig selv som noget specielt.

- Jeg udfører de opgaver, som en tillidsrepræsentant nu en gang skal gøre, men er - sammen med andre - da også med til at sætte nye initiativer i gang. Vi arbejder tæt sammen for at få en rigtig god arbejdsplads. Og det har vi, siger hun.

Den engelskejede virksomhed, der forædler kød til Coops 1200 butikker i Danmark, blev etableret i 2011. Man begyndte med et daghold, men fik hurtigt så meget at lave, at der også blev stablet et aftenhold og senere et weekendhold på benene.

Det stod hurtig klar, at man måtte indføre nye arbejdstider for at holde produktionen i gang døgnet rundt ugens syv dage, bl.a. fordi en del af Coops butikker kræver frisk, fersk kød dagligt.

Arbejdstider og lønforhold

- Vi måtte simpelthen se på arbejdstiderne og lønforholdene på en ny måde med en lokalaftale, men selvfølgelig holde os inden for overenskomstens rammer. Disse forhandlinger var jeg automatisk med i og fik utrolig stor hjælp af Flemming Hansen, der den gang var formand for Fødevareforbundet NNF Østjylland. (Efter sammenlægningen med afdelingen i Horsens-Vejle er Flemming Hansen i dag næstformand).

I dag er medarbejderne i produktionen delt på to hold.

Hold 1 arbejder mandag og tirsdag plus lørdag og søndag, mens hold 2 er på arbejde onsdag, torsdag og fredag. Efter syv dage skifter de. Arbejdstiden er på 10,5 timer om dagen. Det giver i snit 36,45 timer om ugen. Den sidste time for at nå normal arbejdstid, betaler virksomheden som turnus.

Der er omkring 140 ansatte i produktionen. Heraf er cirka 90 medlemmer af Fødevareforbundet NNF.

- Jeg vil rigtig gerne have de sidste med, men er også realistisk. Der er nogle, som af den ene eller anden grund vælger fagforeningen fra. På den anden side melder mange sig ind, når de først har fået forklaret, hvad Fødevareforbundet NNF står for og hvilke goder vi har kæmpet os frem til. Fagforeningen er deres sikkerhedsnet.

Thomas Pedersen giver til tillidsrepræsentant ret.

- Man kan altid komme til Kirsten, hvis man har et problem - stort eller lille. Jeg havde eksempelvis problemer med min lønseddel, fordi jeg mente, at jeg fik for for få timer. Kirsten tog sagen og det endte med, at jeg fik betaling for seks manglende timer, siger Thomas Pedersen, der ikke har problemer med de lange arbejdsdage.

Vikarer er blevet fastansat

- Det betyder, at man kommer meget tæt på sine kolleger. Dette sammenhold knyttes endnu tættere, fordi der i årets løb er en række arrangementer, hvor vi er sammen socialt. Det kan være alt fra at besøge et andet slagteri til at spille indendørs fodbold, bowling og julefrokost.

- Og, siger Thomas Pedersen, Kirsten gør også en stor indsats for, at vi skal benytte os af de 14 dages selvvalgt kursus om året, som vi kan få. Tilbud skorter det ikke på.

Hilton Foods har højsæson, når danskerne griller. Så stiger produktionen med adskillige tons kød om dagen. Det betyder, at man må tage vikarer ind.

- Flere af vikarerne og ferieafløserne er blevet fastansat og det er glædeligt, siger Kirsten Davidsen, der også er den person på Hilton Foods, der byder nyansatte velkommen og sætter dem ind i reglerne på virksomheden.

- Det er jeg virkelig glad for. På den måde kan jeg også få snakket med de nye om deres fagforeningsforhold. Og så kender de mig, hvis der skulle opstå et problem.

Kirsten er bindeleddet

Produktionschef Torben Pedersen ser det som et plus, at det er tillidsrepræsentanten, der byder velkommen.

- Kirsten er den helt rette til dette arbejde, fordi hun er bindeled mellem medarbejderne og ledelsen. Det betyder rigtig meget, når vi skal have virksomheden til at køre optimalt.

- Vi har fået lavet den første trivselsanalyse, hvor medarbejderne anonymt kunne give karakter. 1 var dårligt, mens 5 var det bedste. Sammenlagt ligger trivslen på et flot 4-tal.

Der arbejder 23 forskellige nationaliteter på Hilton Foods, men det giver ikke de store sprogproblemer. Man kræver nemlig, at alle, uanset nationalitet, kan tale dansk og at al kommunikation foregår på dansk.

- Kan man ikke sproget, så er det ikke Hilton Foods, man skal søge arbejde på, siger Torben Pedersen.

Kirsten Davidsen betegner arbejdspladsen som Danmarks største slagterbutik, fordi man forædler alt kød, man finder i en velassorteret slagterforretning.

- Men altså i en meget større målestok, siger hun.