Foto af Fællestillidsrepræsentant Kaj Andersen (th) får en faglig snak med kollega Per Gravgaard.
Nyhed

Hellere gulerod end pisk

På Thise Mejeri har tillidsrepræsentanterne Kaj Andersen og Per Mikkelsen lagt en bevidst strategi for at få flere medlemmer i Fødevareforbundet NNF

På Thise Mejeri har tillidsrepræsentanterne Kaj Andersen og Per Mikkelsen lagt en bevidst strategi for at få flere medlemmer i Fødevareforbundet NNF

Fællestillidsrepræsentant Kaj Andersen og tillidsrepræsentant Per Mikkelsen på det økologiske Thise Mejeri har lagt en bevidst strategi for at få flere af deres kolleger organiseret i Fødevareforbundet NNF.

- Vi bruger hellere gulerod end pisk. Det kunne aldrig falde os ind at presse kolleger til at blive organiseret i Fødevareforbundet NNF. I stedet informerer vi - når vi bliver spurgt - om alle de fordele, der er ved at være medlem af NNF.

På Thise Mejeri har tre fagforbund organisationsretten: Fødevareforbundet NNF, Danske Mejeristers Fagforening og 3F.

- De kolleger, vi skal have fat på, er dem, som enten er medlem hos en af de alternative, gule foreninger eller ikke organiseret overhovedet. En del siger fra, fordi de mener, at kontingent er for højt og de føler, at de ikke vil få noget for deres kontingentkroner. Andre har den stålfaste opfattelse, at de overhovedet ikke skal i en fagforening.

Fast arbejde til pensionen

- Der er kolleger, der har den opfattelse, at når man først har fået arbejde på Thise Mejeri, så er man sikret til man skal pensioneres. Men sådan ser virkeligheden jo ikke ud. Og den dag, de står uden arbejde har de ikke mulighed for at få hjælp nogen steder fra. Og så er det for sent at komme løbende og bede om at blive medlem af fagforeningen.

Kaj Andersen, der er chauffør, er fællestillidsrepræsentant for hele mejeriet og tillidsrepræsentant fo chaufførerne og de ansatte NNFere i kølerummet, mens Per Mikkelsen, der arbejder i smør-afdelingen, er tillidsrepræsentant for medlemmerne af Fødevareforbundet NNF i resten af produktionen. Man oppe på omkring 35 organiserede i Fødevareforbundet NNF, og tallet stiger hele tiden. I alt er der140 timelønnede på Thise Mejeri.

- Vi har lagt en bevidst strategi. Alle har krav på hjælp og rådgivning, når de har brug for det. Men vi hjælper kun tre gange. Herefter kræver vi, at pågældende skal melde sig ind i fagforeningen.

- Et af vores vigtigste redskaber er information. Når der kommer nyt fra Fødevareforbundet NNF bliver det hængt op i frokoststuen. Her ligger også et eksemplar af overenskomsten. Men ellers er det kommunikationen med den enkelte kollega, der er vigtigt. At vi får informeret om, hvad man får for sine medlemskroner.

Et godt netværk betyder alt

Kaj Andersen og Per Mikkelsen siger, at det sker næsten dagligt, at de får forespørgsler fra kolleger.

- Det kan være helt banale ting, som kan klares med det samme. Er vi det mindste i tvivl, så snakker vi med faglig konsulent Karl Ovesen eller forbundssekretær Poul Erik Faarkrog fra Fødevareforbundet NNF.

- Desuden har vi er velfungerende netværk med tillidsrepræsentanterne på andre mejerier. Vi kan jo stå med et problem, som vi ikke er hundrede procent sikre på, hvordan vi tackler. Så er det godt at have kolleger, man kan kontakte og spørge om råd.

Kaj Andersen og Per Mikkelsen kan have forskellig opfattelse af en sag, men de er altid enige om strategi og holdninger, når de går til møde, eksempelvis med ledelsen på Thise Mejeri.

Kaj Andersen og Per Mikkelsen fortæller, at der er kolleger, der mener, at fagforeninger er noget, der hører fortiden til.

- En kollega, som har en speciel hobby, ville gerne være medlem, hvis fagforeningen ville sponsere ham. Men så langt går vi altså ikke.

Nye ansatte ønsker medlemskab

- Uorganiserede forbund har ikke adgang til et eksemplar af lokalaftalen. Den udleverer vi ikke bare. Det tager tid og nogle gange hårde forhandlinger at få en lokalaftale på plads, og det skal andre ikke lukrere på.

- På den anden sideoplever vi også, at nye medarbejdere på mejeriet ønsker at blive medlem. Det er specielt unge, der kommer fra hjem, hvor forældrene er medlem af en fagforening og derfor kender til de rettigheder, mens også pligter, man har som medlem, siger Kaj Andersen og Per Mikkelsen, der er sikre på, at det har meget stor betydning, at de er to fra Fødevareforbundet NNF, der er tillidsvalgte.

- Det betyder utrolig meget, at vi har hinanden at snakke med og støtte op om, siger de.

Kaj Andersen og Per Mikkelsen har flere tiltag, som nu skal søsættes.

- Ifølge overenskomsten har man krav på efteruddannelse, men det kan altså være svært at finde et kursus eller lignende, hvis man ikke har en fagforening til at bakke op - specielt økonomisk. Desuden har vi planer om et stormøde med Pension Danmark. Mange af kollegerne kender nemlig ikke ret meget tid, hvad der indbetales til og hvilke muligheder, de har med deres pension, siger Kaj Andersen og Per Mikkelsen.

Kolleger donerede timeløn

Sammenholdet på Thise Mejeri bevidnes af, at medarbejderne donerede en timeløn, da Per Mikkelsen og Kaj Andersen deltog i Kræftens Bekæmpelses "Stafet For Livet 2014" i Skive.

- Da vi talte med kollegerne om det, fik vi en god snak om løst og fast, også om det at være organiseret.

Der blev doneret 112.640,00 kr. fra Thise Mejeri og medarbejderne til "Stafet For Livet". Heraf kom de 15.207 fra medarbejderne. Desuden donerede landmænd mælk og lokale butikker bakkede op.