Nyhed

OK2010: Debatten er startet

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF Ole Wehlast skød OK 2010 debatten i gang på forbundets konference for tillidsrepræsentanter i Kolding. Han slog tonen an, ved at gentage sloganet: Vi kan, vi skal, vi vil!

-Vi har valgt sloganet Vi kan.. Vi skal… Vi vil… Med det slogan er det vores håb, at vi sammen kan skabe og opbygge en begejstring og kampgejst frem til, at vi skal i gang med forhandlingerne samt selvfølgelig under forhandlingerne.

Med disse ord indledte forbundets formand Ole Wehlast TR-konferencen i Kolding.

Men selvom han lagde vægt på det vigtige i at holde fast i gejsten, så lagde han heller ikke skjul på, at forbundet og tillidsrepræsentanterne står overfor en stor udfordring:

-Udsigten for det kommende år byder på fortsat stigende arbejdsløshed, og det er nok ingen hemmelighed, at det vil begrænse vores muligheder for at opnå høje lønstigninger.

Samtidig slog han fast, at det jo ikke blot er i vores hjemlige økonomi, at tingene ser sorte ud. Også udlandet kæmper med dårlige konjunkturer, og ifølge Ole Wehlast har dette indflydelse på, hvordan overenskomstforhandlingerne næste år vil forløbe. Ikke mindst arbejdsgiverne vil uden tvivl skele til, hvordan lønudviklingen på de øvrige europæiske arbejdsmarkeder ser ud.

Hvordan med pensionen?
I sin velkomst kom Ole Wehlast også ind på det faktum, at det ikke blot er Fødevareforbundet NNF, der sætter sig til forhandlingsbordet næste forår – det samme gør en række af de andre LO-forbund. Men det er endnu uvist, i hvor høj grad forbundene vil indgå i et internt samarbejde. Særlig pensionsspørgsmålet deler vandene:

-På LO/DA området er de obligatoriske pensionsbidrag vokset til 12 %. Det er ganske fint for de yngre medlemmer og medlemmer med en lav løn – de vil nemlig sammen med folkepensionen og ATP få en tilstrækkelig indkomst, så de undgår betydelig nedgang i levestandarden, når de en dag trækker sig tilbage. Og så vil de yngre generelt set hellere have lidt mere i lønningsposen, så de også har råd til også at leve godt nu…

-På den anden side er der en stor gruppe ældre medlemmer, hvis pensionsopsparing næppe er tilstrækkelig. De vil derfor have stor gavn af højere pensionsindbetalinger. Samtidig har de mindre behov for penge i hånden – de har måske købt deres hus, investeret i opvaskemaskine og anskaffet sig de sofaer, de har brug for.

-Medlemmer i NNF vil i kraft af en gennemsnitlig højere løn med et pensionsbidrag på i alt 12 % kunne opleve en betydelig nedgang i levestandarden ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor kan det være aktuelt fortsat at se på, om der skal ske stigninger i pensionsbidraget ud over de 12 %.

Ole Wehlast kom også kort ind på mulighederne for at fortsætte den stil, der blev lagt i forbindelse med overenskomstaftalen mellem forbundet og BKD – her blev man enige om kompetenceudviklingsfonde, der er forbeholdt medlemmerne af de overenskomstbærende organisationer.

Sikring af reallønnen
Efter en lang dag med livlig debat blandt de cirka 220 fremmødte tillidsrepræsentanter, kunne Ole Wehlast se fremad mod de kommende måneders debat og efterfølgende forhandlinger. Og en ting stod klart, da debatterne var overstået:

-En rød tråd i paneldebatten var, at det der i bedste fald kan løftes på plads, er en sikring af reallønnen.

Ellers var indtrykket af dagen, at medlemmerne af Fødevareforbundet NNF trygt kan lægge ansvaret for de kommende måneders debat i hænderne på tillidsrepræsentanterne. De har taget teten og har masser på hjerte.

Ole Wehlast afsluttede dagen med at citere den sang, der var blevet skrevet til dagen:

-og med sammenhold har vi, hvad der skal til
for vi kan, og vi skal og vi ved vi vil!