Styrk tidlig pension

Fødevareforbundet NNF mener, at ordningen tidlig pension skal styrkes. Men hvad mener vi egentlig, når vi siger det? Læs mere her eller få svar på dine spørgsmål nedenfor.

 • Hvad er Fødevareforbundet NNF’s ønske med henblik på tidligere pension?

  Vi kæmper for en værdig pensionsalder, hvor man kan trække sig tilbage den dag, man har været 43 år på arbejdsmarkedet. Den stigende pensionsalder tilgodeser akademikere med skrivebordsjobs. Vi mener ikke, at det er værdigt eller retfærdigt.

 • Retten til tidlig pension er allerede blevet indført. Hvorfor er der behov for at styrke den?

  Retten til tidlig pension giver dem med de længste og hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tilbage, inden kroppen siger stop. Den stigende pensionsalder betyder, at fødevarearbejdere og andre lønmodtagere med lange og fysisk hårde arbejdsliv risikerer at skulle arbejde i over 50 år. Det kan de ikke holde til. Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning. Derfor skal retten til tidlig pension styrkes.

 • Hvordan mener I konkret, at retten til Tidlig Pension skal styrkes?

  I Fødevareforbundet NNF peger på vi tre områder, hvor tidlig pension skal styrkes:

  • Alderen for pension skal fastlåses. I praksis betyder det at aldersgrænsen for tidlig pension ikke stiger, når folkepensionsalderen hæves.
  • Grænsen for modregning i tidlig pension skal justeres så den følger udviklingen i den gennemsnitlige pensionsformue. Det sikrer, at de lønmodtagere med de længste og hårdeste arbejdsliv, ikke mister retten til tidlig pension på grund af deres arbejdsmarkedspension.
  • Indsatsen mod nedslidning skal styrkes. Der skal satses massivt på forebyggelse. Samtidig skal det gøres både nemmere og mere attraktivt for ufaglærte at tage en faglært uddannelse - også selvom det først sker midt i arbejdslivet.
 • Er det ikke bedre at efteruddanne folk, fremfor at lade dem gå tidligere på pension?

  Efteruddannelse og muligheden for at skifte sport er helt centralt for at forebygge nedslidning.

  Det skal gøres både nemmere og mere attraktivt for ufaglærte at tage en faglært uddannelse - også selvom det først sker midt i arbejdslivet. Men når man er blevet en vis alder, giver det simpelthen ikke mening at lade sig efteruddanne. Har man brugt 43 år på arbejdsmarkedet, og betalt skat hele sit liv, så skal man have ret til selv at bestemme, hvornår man ikke kan mere.

 • Skal man være nedslidt for at modtage retten til tidlig pension?

  Tidlig Pension er en rettighed. Det vil sige, at danskere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv har fået ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

  Vi ved fra vores medlemmer, at man efter 43 fysisk hårde år på arbejdsmarkedet, er nedslidt. Kroppen er tung, ledene knirker, når man står ud ad sengen om morgenen, og mange må tage smertestillende medicin for at komme igennem arbejdsdagen. Som reglerne er, så skal man ikke dokumentere sin nedslidning. Men størstedelen, der vælger at gøre brug af ordningen, er nedslidte. For ordningen er ingen guldgruppe. Trækker man sig tidligere tilbage på en ordning, der giver 13.740 kr. om måneden før skat, så er det fordi, at kroppen ikke kan mere.